Detail díla

Tomáš Bím (1946)

soukromé studium; malíř, grafik; vyučen tiskařem; v prvých letech se zaměřil na ilustraci, užitou grafiku a kresbu; věnuje se také malbě (olej, acryl); svými díly je zastoupen ve sbírkách NG Praha, VČG Pardubice, Rijkmuseum Meermanno Haag, sbírka Ex libris Chrudim, Tennis museum Gasper Oberhausen, s. p. t. TELECOM a jinde; ilustroval asi 30 knih, podílel se na bibliofiliích, vytvářel plakáty; pracoval jako knihtiskař, poté výtvarník divadelního studia Reduta, ale také jako pomocný dělník (písmomalíř, lakýrník apod.); nyní se cele věnuje výtvarné práci (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1998)

Na kurtě

litografie, 1978, 26,6 x 21,5 cm, sign. PD Tomáš Bím 78, č. 16/100, pravý horní roh papíru pokrčený; na pravém a levém okraji drobné žluté tečky; levý okraj je odřen po lepící pásce; levý dolní roh má čárku od černého pera

studium na Odborném učilišti polygrafickém v Praze, poté soukromé studium, člen spolku SČUG Hollar

ID: 2

Vyvolávací cena: 2.200 CZK (92 €)

Ukončení prvního podání: 15. 06. 2023 15:00

Aktuální cena: 2.200 CZK (92 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Zpět

Instagram

Facebook