Detail díla

Jaroslav Šerých (1928-2014)

studoval u prof. V. Vorlíčka a J. Kirchnera na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Jablonci nad Nisou a na Střední výtvarné škole v Turnově, žák prof. V. Rady na AVU, prof. V. Pukla ve speciální grafické škole, aspirantura u prof. V. Silovského, spoluzakladatel skupiny M 57, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy; malíř, grafik, ilustrátor; je autorem monumentálních mozaik a drobných měděných reliéfů; od počátku tvorby se věnoval malbě, tvůrčí výraz vyzrál v šedesátých letech 20. století a v proudu českého informelu nese osobitý projev abstraktního lyrismu; střídá místa s bohatou vrstvou malby a lazurami, dynamiku obrazu zvyšuje světelnou hrou a navozenými hmatovými vjemy, klíčový bod obrazu je zdůrazněn myšlenou nebo jen symbolickou skleněnou stěnou, od 60. let figurální zkratkou nebo bílou plochou; v grafice si vytvořil vlastní strukturální styl s prvky expresní abstrakce a s jistou intenzitou lyrizace, nejčastěji užíval šerosvitné lepty a suché jehly; později se soustředil na metaforické barevné litografie s figurálně expresivními znaky, nesoucími existenciální poselství; další jeho specifikou jsou na mědi vytvářené komorní reliéfy-emaily; věnuje se pracím pro architekturu světskou i sakrální (objekty, mozaiky), figurální tendence a kresebná pevnost jsou charakteristické i pro velké nástěnné sakrální mozaiky; ilustruje zejména básnické sbírky a knížky pro děti; ilustrace charakterizuje fantasknost a lyričnost, jednoduchá kompozice, linie arabesky; v celé jeho tvorbě se objevuje vyjádření reálného světa splývajícího se světem nadreálným, mýtickým; reprezentuje proud lyrické abstrakce křesťanské duchovní provenience; ve své tvorbě usiluje o oslavu dobra a krásy, zakotvené v každém člověku; v roce 1958 patřil k organizátorům celostátní výstavy Mladí umělci, která v brněnském Domě umění prvně představila natupující generaci výtvarníků; v letech 1965 a 1967 působil jako komisař Biennale de Paris; zastoupen ve sbírkách NG, GHMP, PNP, Středočeské galerie v Praze, MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, GVU v Ostravě, KGVU ve Zlíně, Galerie F. Studeného v Nitře, OG v Banské Bystrici, OG v Trenčíně, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, National Gallery Washington D.C., Public Library New York, ve vatikánské sbírce moderního umění - Arte Religiosa Vatican a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

K. Paustovskij: Košík smrkových šišek

bibliofilie, 4x orig. mědirytina J. Šerých, vyd. Supraphon, Praha, 1981, ex. 160/200 s podpisem výtvarníka v tiráži, ruční papír, volné listy v obálce, výborný stav

studoval u prof. V. Vorlíčka a J. Kirchnera na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Jablonci nad Nisou a na Střední výtvarné škole v Turnově, žák prof. V. Rady na AVU, prof. V. Pukla ve speciální grafické škole, aspirantura u prof. V. Silovského, člen SČVU Hollar, skupiny M57 a Umělecké besedy

ID: 1043

Vyvolávací cena: 900 CZK (34 €)

DRAŽBA UKONČENA: 24. 05. 2019 10:44

Aktuální cena: 2.600 CZK (97 €)

Poslední dražitel: ID5**1 Historie příhozu

Zpět

Facebook