Detail díla

František Říha (1910-1986)

studium architektury na ČVUT v Praze, žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž; malíř, pedagog; působil jako středoškolský profesor; věnoval se malířské tvorbě, v obrazech výtvarně poetizoval moderní město a civilizaci; většinu své práce zaměřil především na dětskou ilustraci; byl zastoupen na četných kolektivních výstavách tvůrčí skupiny Radar (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2004, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2004)

Usedlost v podvečer

olej, sololit, 1984, 39,5 x 120 cm, sign. PD František Říha 84, Vystudoval architekturu na ČVUT v Praze, byl žákem prof. Boudy, Lidického a Salcmana. Výrazně se prosadil také jako ilustrátor dětských knih. Člen výtvarné skupiny Radar, která oficiálně vznikla v roce 1960 a mezi jejíž členy patří, jak bývalí členové Skupiny 42, tak mladší autoři, za všechny F. Gross, F. Hudeček, L. Zívr, T. Rotrekl, Z. Mlčoch aj. Říha ve svých obrazech výtvarně poetizoval moderní město a civilizaci, většinu své tvorby však směřoval do oboru ilustrací pro děti. V jeho malbě najdeme vždy originální pojetí civilizace a moderního města, které dokázal ztvárnit poetickým způsobem.

studium architektury na ČVUT v Praze, žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž

ID: 56

Vyvolávací cena: 19.000 CZK (792 €)

PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 22. 09. 2022 15:00

Aktuální cena: 19.000 CZK (792 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Zpět

Instagram

Facebook