Detail díla

Zdeněk Sklenář (1910-1986)

žák prof. A. Hofbauera a Z. Kratochvíla na UMPRUM v Praze, člen SČUG Hollar, SVU Mánes, skupiny Balance, Litografie 5; malíř, grafik, ilustrátor, pedagog; byl pedagogem na VŠUP v Praze: 1945 - 1950 byl asistentem v ateliéru F. Muziky, od 1968 vedl speciální ateliér pro užitou malbu, 1969 jmenován profesorem, od 1970 vedoucí speciálního ateliéru ilustrace a užitkové grafiky (do 1976); věnoval se malbě, volné i užité grafice (litografie, suchá jehla) a ilustraci; v prvních dílech se inspiroval poezií nočního města a divadelním prostředím; bohaté inspirační zdroje nacházel v díle G. Arcimbolda a rudolfínském manýrismu, secesním umění a později také v orientální kaligrafii, ale i v poezii; ve 40. letech se jeho tvorba rozvíjela na pomezí surrealismu, v polovině 50. let jej výrazně ovlivnila návštěva Číny, kde jej zaujaly principy východoasijské kaligrafie; čínské písmo pak v 60. letech vystřídala písmena latinské abecedy, k nimž v jeho obrazech přibývaly i další motivy (portréty, krajiny, zátiší), prolínající se opět s vlivy G. Arcimbolda; patrné byly tvůrčí impulsy informelní a skriptuální malby; zabýval se také užitou grafikou: grafickými úpravami (V. Volavka: O moderním malířství; Glass in Czechoslovakia; Czechoslowacka sztuka plastyczna; Aristoteles: Etika ad.), ilustrační a plakátovou tvorbou; zastoupen ve sbírkách NG, ČMVU, GHMP v Praze, AJG v Hluboké nad Vltavou, MG v Brně, MU v Olomouci, GVU Ostrava, GMU Roudnice nad Labem, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie Zdeňka Skklenáře v Praze a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005)

Podpis

podpis, 24 x 20 cm, podpis na papíře s vyobrazením autora, 1970, volný list, dobrý stav

Antikvariát Dlážděná

žák prof. A. Hofbauera a Z. Kratochvíla na UMPRUM v Praze, člen SČUG Hollar, SVU Mánes, skupiny Balance, Litografie 5

ID: 405

Vyvolávací cena: 150 CZK (7 €)

PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 24. 11. 2022 15:00

Aktuální cena: 450 CZK (19 €)

Poslední dražitel: ID6**5 Historie příhozu

Zpět

Instagram

Facebook