Detail díla

Jan Smetana (1918-1998)

žák prof. O. Blažíčka, K. Pokorného a C. Boudy na fakultě architektury ČVUT v Praze, prof. J. Bendy a A. Strnadela na UMPRUM tamtéž, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar a Skupiny 58; malíř, grafik, pedagog; pedagogicky působil na PedF UK v Praze, 1967 - 1983 vedl speciální malířskou školu na AVU v Praze, od 1968 profesorem; malířsky byl zaujat městskou poetikou a melancholií městských předměstí; tyto náměty zachycoval v jemných harmoniích šedých a hnědých odstínů, jimiž se snažil postihnout lyrickou atmosféru městských zákoutí; později našel typický motiv plynových lamp; věnoval se malbě, kresbě a volné grafice (suché jehly, lepty); po 1945 ovlivnil řadu jeho obrazů také pobyt v Paříži, kde načerpal řadu motivů nábřeží, kaváren, bister nebo stanic metra; v 60. letech důsledně rozvíjel ve velkých kompozicích své poznatky o vegetativním charakteru městské krajiny, sestávající z "hemžení", "záření", "prostupování" a "požírání se"; v posledním období maloval abstraktní kompozice s konstruktivními prvky, které připomínaly i kosmické představy; odborně publikoval (např. Georges Braque. In: Tchécoslovaque Life, 1981); zastoupen ve sbírkách NG a GHMP v Praze, MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, KGVU ve Zlíně, GMU v Hradci Králové, GVU Karlovy Vary, OG Liberec, MU Olomouc, GVU Ostrava, VČG Pardubice, ZČG Plzeň, GMU v Roudnici nad Labem, Státní galerie v Drážďanech, Britském muzeu v Londýně a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005)

Podpis

podpis, 24 x 20 cm, podpis a věnování na papíře s vyobrazením autora, 26. 10. 1976, volný list, dobrý stav

Antikvariát Dlážděná

žák prof. O. Blažíčka, K. Pokorného a C. Boudy na fakultě architektury ČVUT v Praze, prof. J. Bendy a A. Strnadela na UMPRUM tamtéž, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar a Skupiny 58

ID: 409

Vyvolávací cena: 150 CZK (7 €)

PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 24. 11. 2022 15:00

Aktuální cena: 250 CZK (11 €)

Poslední dražitel: ID6**5 Historie příhozu

Zpět

Instagram

Facebook