Detail díla

František Říha (1910-1986)

studium architektury na ČVUT v Praze, žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž; malíř, pedagog; působil jako středoškolský profesor; věnoval se malířské tvorbě, v obrazech výtvarně poetizoval moderní město a civilizaci; většinu své práce zaměřil především na dětskou ilustraci; byl zastoupen na četných kolektivních výstavách tvůrčí skupiny Radar (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2004, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2004)

Obzor

olej, sololit, 23 x 42 cm, sign. PD František Říha, rám, vzadu autorský štítek s popisem. František Říha vystudoval architekturu na ČVUT v Praze, studoval u prof. Boudy, Lidického a Salcmana. Byl členem výtvarné skupiny Radar, která oficiálně vznikla v roce 1960 a mezi jejíž členy patřili bývalí členové Skupiny 42 i mladší autoři, za všechny F. Gross, F. Hudeček, L. Zívr, T. Rotrekl, Z. Mlčoch aj. Říhovo prvotní zaměření na architekturu se projevuje i v jeho výtvarné tvorbě. Autor na svých obrazech rád zachycuje poklidnou atmosféru neznámého města či vesnice a veškeré komponenty jeho maleb jsou v dokonalé harmonii, které Říha dodává typický poetický nádech

studium architektury na ČVUT v Praze, žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž

ID: 51

Vyvolávací cena: 7.500 CZK (313 €)

PRVNÍ PODÁNÍ UKONČENO: 23. 02. 2023 15:00

Aktuální cena: 7.500 CZK (313 €)

Poslední dražitel: ID6**2 Historie příhozu

Zpět

Instagram

Facebook