Historie příhozu - Autoportrét v ateliéru 1951

Václav Chochola (1923-2005)

Zpět