Historie příhozu - Ráno, pára

Václav Chochola (1923-2005)

Zpět