Historie příhozu - Devatenáctka

Václav Chochola (1923-2005)

Zpět