Historie příhozu - Třešně a švestka

Daniela Benešová (1929)

Zpět