Historie příhozu - Přehlídka výšivek

Štefan Polkoráb (1896-1951)

Zpět