Historie příhozu - Jiří Trnka v Košířích

Václav Chochola (1923-2005)

Zpět