Historie příhozu - Jan Werich na Kampě (valí oči)

Václav Chochola (1923-2005)

Zpět