Historie příhozu - Sv. Jeroným

Jiří Šalamoun (1935)

Zpět