Historie příhozu - Nábřeží, 1943

Václav Chochola (1923-2005)

Zpět