Historie příhozu - Bakovský kostel

Otakar Livora (1914-?)

Zpět