Historie příhozu - Žně nad Kačákem

Karel Fišera (1876-1945)

Zpět