Historie příhozu - Kamil Lhoták, 1982

Václav Chochola (1923-2005)

Zpět