Historie příhozu - Werich na Kampě, 1975 (valí oči)

Václav Chochola (1923-2005)

Zpět