Historie příhozu - Jan Zrzavý –cigareta, 1944

Václav Chochola (1923-2005)

Zpět