Historie příhozu - Jan Zrzavý, 1955

Václav Chochola (1923-2005)

Zpět