Historie příhozu - Diptych

Jiřina Hartingerová (1941)

Zpět