Historie příhozu - Jan Wrich na Kampě, Valí oči

Václav Chochola (1923-2005)

Zpět