• Vladimír Kokolia

  (1956)

  Ukřižování

  Položka č.: 242076

  Vyvolávací cena: 8.000 CZK (320 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:14

  tuš, papír, 2006, 42 x 58 cm, sign. PD Kokolia 2006, rám, Kokoliova tvorba zahrnuje velmi různorodou škálu medií i námětů. Autor se věnuje malbě, grafice, kresbě i digitálnímu obrazu. Jeho tvorba je i v oblasti sdělení velmi různorodá, využívá formy figurativní, objektové či zcela abstraktní. Pods…

  Aktuální cena: 8.000 CZK (320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 15 000 - 20 000 Kč CZK

 • Michal Cihlář

  (1960)

  Dialog entomologa se stomatologem

  Položka č.: 242078

  Vyvolávací cena: 14.000 CZK (560 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:16

  osmibarevný linoryt, 1988 - 1992, 32,6 x 48,6 cm, sign. DU Michal Cihlář, rám, č. 7/10, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 14.000 CZK (560 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 20 000 - 25 000 Kč CZK

 • Zuzana Dvorská Šípová

  (1977)

  Bez názvu

  Položka č.: 242079

  Vyvolávací cena: 50.000 CZK (2.000 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:17

  olej, plátno, 2018, 100 x 80 cm, sign. PD Z. D. ŠÍpová 18, olej, plátno, Zuzana Dvorská Šípová vystudovala Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě, poté úspěšně absolvovala AVU v Ateliéru malířství pod vedením Michaela Rittsteina. Až hyperrealistická malba koní patří k jejím základním tématům. Z…

  Aktuální cena: 50.000 CZK (2.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 65 000 - 75 000 Kč CZK

 • Ivana Lomová

  (1959)

  Aprílová procházka II

  Položka č.: 242080

  Vyvolávací cena: 29.000 CZK (1.160 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:18

  olej, plátno, 2014, 47 x 65 cm, sign. zezadu IVANA LOMOVÁ 2014, práce české výtvarnice Ivany Lomové je široké veřejnosti známá především díky její ilustrátorské činnosti. Od roku 1984 publikovala kresby v novinách a  časopisech, ilustrovala více než 25 knih, zejm. pro děti a mládež, napsala a nakres…

  Aktuální cena: 29.000 CZK (1.160 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 50 000 Kč CZK

 • Luboš Vetengl

  (1988)

  Husa + černá díra pojídá hvězdu + hroby = ...

  Položka č.: 242081

  Vyvolávací cena: 29.000 CZK (1.160 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:19

  olej, plátno, 2017, 75,5 x 50,5 cm, sign. PD Vetengl 2017, Bůh je mrtvý. Název výstavy vznikl díky pivu, které jsem dostal k narozeninám. Pivo se jmenovalo God is dead. Tento název mne velmi pobavil a později jsem se rozhodl, že ho pojmu jako název pro cyklus obrazů, na kterých jsem již dříve začal …

  Aktuální cena: 29.000 CZK (1.160 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 45 000 Kč CZK

 • Teodor Rotrekl

  (1923-2004)

  Letadla v hangáru

  Položka č.: 242082

  Vyvolávací cena: 295.000 CZK (11.800 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:20

  olej, překližka, 1964, 39 x 107 cm, sign. PD Rotrekl 64, rám, skvělá ukázka neokubistické Rotreklovy tvorby 60. let z období skupiny Radar, jejímž byl v letech 1950-1970 členem a která se snažila vytvářet moderní umění proti tehdy upřednostňovanému socialistickému realismu. Rotrekl na počátku 60. le…

  Aktuální cena: 295.000 CZK (11.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 330 000 - 360 000 Kč CZK

 • Josef Písecký

  (1878-1957)

  Pohled na chrám sv. Mikuláše

  Položka č.: 242083

  Vyvolávací cena: 13.000 CZK (520 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:21

  olej, plátno, 1918, 59 x 43 cm, sign. LD J. Písecký, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem; autor byl český krajinář tvořící na počátku 20. století. Studoval soukromě v Kroměříži, posléze cestoval a čerpal inspiraci hlavně v jadranských reáliích. Známé a vyhledávané jsou však i jeho k…

  Aktuální cena: 13.000 CZK (520 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 25 000 - 35 000 Kč CZK

 • František Čihák

  (1907-?)

  Pohled na Prahu

  Položka č.: 242084

  Vyvolávací cena: 6.000 CZK (240 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:22

  olej, plátno, 61 x 81 cm, sign. PD Čihák, rám, malebný Pohled na Prahu s Týnským chrámem v popředí je dílem pražského malíře a grafika Františka Čiháka, obraz byl namalován pravděpodobně ve 40. letech 20. století, Antikvariát Dlážděná, žák prof. V. Nechleby na AVU v Praze

  Aktuální cena: 6.000 CZK (240 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 10 000 - 15 000 Kč CZK

 • Jaro Procházka

  (1872-1958)

  Chrám Sv. Mikuláše

  Položka č.: 242085

  Vyvolávací cena: 9.500 CZK (380 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:23

  olej, karton, 26,5 x 39,5 cm, sign. PD Jaro Procházka, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem. Jaro Procházka byl žákem prof. Jakesche na UMPRUM v Praze, jednatel a výstavní komisař J.U.V., malíř městských námětů, žánrů, krajinář. Velký význam měly pro něj studijní cesty do Paříže, Bel…

  Aktuální cena: 9.500 CZK (380 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Josef Lhota

  (1895-1982)

  Myslivec

  Položka č.: 242086

  Vyvolávací cena: 8.000 CZK (320 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:24

  olej, překližka, 41 x 30 cm, sign. LD Jos. Lhota, rám, Absolvent Uměleckoprůmyslové školy a Akademie výtvarných umění v Praze. Žák prof. Schikanedra a Pirnera. - Tvůrce figurálních obrazů, podobizen, ilustrací a ex libris. Portrétoval významné osobnosti politického života, např. T. G. Masaryka. - Ro…

  Aktuální cena: 8.000 CZK (320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 12 000 - 18 000 Kč CZK

 • Středoevropský malíř kolem r. 1700

  Sv. Kateřina Alexandrijská

  Položka č.: 242087

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:25

  olej, plátno, 97,5 x 78 cm, rám, Kateřina Alexandrijská byla podle legendy křesťanskou mučednicí žijící kolem roku 300 a po staletí patřila mezi nejpopulárnější křesťanské světce. Patří k nejčastěji zobrazovaným světicím, v Čechách byl propagátorem a podporovatelem jejího kultu Karel IV. V nabízené …

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Josef Navrátil - připsáno

  (1798-1865)

  Léto

  Položka č.: 242088

  Vyvolávací cena: 8.000 CZK (320 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:26

  olej, karton, 1926, 40 x 40 cm, rám, vzadu štítek Neumanova obrazárna v Poděbradech, Harlasem připsáno Navrátilovi, komorní práce připsané významnému českému umělci Josefu Navrátilovi, který byl svými současníky oceňován zejména jako malíř nástěnných dekorací (Pražský hrad, Liběchov, Jirny, Klenová,…

  Aktuální cena: 8.000 CZK (320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 12 000 - 18 000 Kč CZK

 • Josef Navrátil - připsáno

  (1798-1865)

  Podzim

  Položka č.: 242089

  Vyvolávací cena: 8.000 CZK (320 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:27

  olej, karton, 1926, 40 x 40 cm, rám, vzadu štítek Neumanova obrazárna v Poděbradech, Harlasem připsáno Navrátilovi, komorní práce připsané významnému českému umělci Josefu Navrátilovi, který byl svými současníky oceňován zejména jako malíř nástěnných dekorací (Pražský hrad, Liběchov, Jirny, Klenová,…

  Aktuální cena: 8.000 CZK (320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 12 000 - 18 000 Kč CZK

 • Josef Jambor

  (1887-1964)

  Moře

  Položka č.: 242090

  Vyvolávací cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:28

  olej, plátno, 1924, 35 x 48 cm, sign. PD Jambor, rám, po ukončení studií v roce 1919 podnikl Josef Jambor studijní cesty do Jugoslávie, Německa, Holandska, Itálie a dalších zemí. Po svém návratu uspořádal výstavu obrazů inspirovaných ze svých cest. Mezi tato díla spadá svým námětem i nabízená položk…

  Aktuální cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • E. Ostolbskij

  Krym

  Položka č.: 242091

  Vyvolávací cena: 9.000 CZK (360 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:29

  olej, plátno, 1986, 51 x 105 cm, sign. PD, rám, expresivně laděná práce s tradičním a v obrazové historii velmi oblíbeným námětem mořského pobřeží

  Aktuální cena: 9.000 CZK (360 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 12 000 - 18 000 Kč CZK

 • Emile Nickels (podle Charles-François Daubigny)

  (1850-1910)

  Krajina

  Položka č.: 242093

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:31

  olej, plátno, 45 x 72 cm, sign. PD E. Nickels, rám, vydařená práce francouzského umělce, který se nechal ve svém díle inspirovat slavným francouzským umělcem, příslušníkem barbizonské školy, Charles-Françoisem Daubignym. Malba věrně přebírá motiv Daubignyho známého obrazu z roku 1855 v originálním z…

  Aktuální cena: 15.000 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 30 000 - 40 000 Kč CZK

 • Lev Šimák

  (1896-1989)

  Krajina

  Položka č.: 242094

  Vyvolávací cena: 4.000 CZK (160 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:32

  akvarel, papír, 1933, 33,5 x 41 cm, sign. LD Lev 33, rám, na zadní straně štítek s popisem: Vystaveno na výstavě Umělecké besedy v Alšově síni číslo katalogu 48, Antikvariát Dlážděná, žák prof. M. Pirnera, J. Obrovského, A. Bröhmse a F. Thieleho na AVU v Praze, čelní člen Umělecké besedy, místopředs…

  Aktuální cena: 4.000 CZK (160 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 8 000 - 10 000 Kč CZK

 • Stanislav Feikl

  (1883-1933)

  Krajina

  Položka č.: 242095

  Vyvolávací cena: 5.000 CZK (200 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:33

  olej, karton, 70 x 100 cm, sign. LD Feikl St., rám, malba místy mírně zašpiněna, Antikvariát Dlážděná, žák prof. V. Nechleby na AVU v Praze, člen Jednoty umělců výtvarných

  Aktuální cena: 5.000 CZK (200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 8 000 - 10 000 Kč CZK

 • Tamara Šipicki

  (1995)

  Z cyklu Vegetace

  Položka č.: 242096

  Vyvolávací cena: 8.000 CZK (320 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:34

  akryl, plátno, 2019, 70 x 50 cm, sign. PD Šipicki 2019, klínový rám, Antikvariát Dlážděná, studium na Fakultě výtvarných umění v Bělehradě a VŠVU v Bratislavě, členka Western Balkan Alumni association

  Aktuální cena: 8.000 CZK (320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 12 000 - 18 000 Kč CZK

 • Jiří Tichý

  (1924-2013)

  Bez názvu

  Položka č.: 242097

  Vyvolávací cena: 5.000 CZK (200 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:35

  olej, asambláž, plátno, 65,5 x 50,5 cm, sign. s věnováním na zadní straně Jiří Tichý, rám, . Malíř, grafik a primárně návrhář a realizátor tapiserií. Studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze nejdříve u Emila Filly a následně pod vedením Antonína Kybala, který se ve své tvorbě zabýval zejmé…

  Aktuální cena: 5.000 CZK (200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 8 000 - 10 000 Kč CZK

 • Josef Sudek

  (1896-1976)

  Vánoce 1975

  Položka č.: 242098

  Vyvolávací cena: 42.000 CZK (1.680 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:36

  fotografie, 1975, 7,5 x 7,5 cm, sign. PD Sudek, rám, umělec známý hlavně pro své fotografie pražských zákoutí, krajin a ateliérových aranžmá. Spolu s F. Drtikolem, J. Rösslerem a J. Funkem patří k nejvýznamnějším českým fotografům mezi světovými válkami., studium na Státní grafické škole v Praze u K…

  Aktuální cena: 42.000 CZK (1.680 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 80 000 Kč CZK

 • Karel Plicka

  (1894-1987)

  Matica slovenská

  Položka č.: 242099

  Vyvolávací cena: 100.000 CZK (4.000 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:37

  soubor čtyřiceti bromostříbrných fotografií, album 25 x 40 cm, fotografie 18,5 x 28 cm, Plickova fotografická tvorba se drží realistických základů s trvalejším dojmem, nezávislým na konkrétním čase. Plicka hledal trvalost, dokonalost a harmonii. Jeho snímky jsou tak nadčasové a jsou zbaveny nepodsta…

  Aktuální cena: 100.000 CZK (4.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 120 000 - 130 000 Kč CZK

 • Harmann Schedel

  (1440-1514)

  Praha 1493

  Položka č.: 242100

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:38

  kolorovaný dřevoryt - oboustranný tisk, 37,4 x 53 cm, rám, inkunábule (první pohled na Prahu), dřevořez od Michaela Wolgemutha z H. Schedelovy Liber chronicarum, tiskl A. Koberger, vydali S. Schreyer a S. Kamermeistr v Norimberku, 1493, mírně zažloutlý papír, na papíře místy zahnědlé skvrnky, uprost…

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 Kč CZK

 • Václav Zykmund

  (1914-1984)

  Hold fetišismu

  Položka č.: 242101

  Vyvolávací cena: 3.000.000 CZK (120.000 €)

  Plánované ukončení: 23. 01. 2020 18:39

  olej, plátno, 1935, 62 x 49,5 cm, sign. LD V. Zykmund, 35, rám, LD autorsky název obrazu, český malíř, grafik, fotograf a výtvarný teoretik studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Cyrila Boudy a prof. Oldřicha Blažíčka. Zykmund působil také jako vysokoškolský pedagog. Byl spoluza…

  Aktuální cena: 3.000.000 CZK (120.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Bílek

  (1881-1937)

  Krajina

  Položka č.: 242154

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Plánované ukončení: 27. 01. 2020 18:00

  olej, karton, 23,5 x 31,5 cm, sign. LD Ant. Bílek, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Oldřich Blažíček

  (1887-1953)

  V ohradě

  Položka č.: 235960

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Plánované ukončení: 27. 01. 2020 18:01

  kombinovaná technika, papír, 17,5 x 20 cm, na původní paspartě značeno Oldřich Blažíček, rám, Antikvariát Dlážděná, studium na VŠUP v Praze, žák H. Schweigera na AVU tamtéž, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 22 000 - 25 000 Kč CZK

 • Cyril Bouda

  (1901-1984)

  PF 1963

  Položka č.: 242130

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 27. 01. 2020 18:02

  litografie, 1962, 16 x 10,7 cm, sign. PD C Bouda, Antikvariát Dlážděná, žák V. Kysely a M. Švabinského, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Cyril Bouda

  (1901-1984)

  PF 1972

  Položka č.: 242129

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 27. 01. 2020 18:03

  litografie, 1971, 19,8 x 13,7 cm, sign. PD C Bouda, Antikvariát Dlážděná, žák V. Kysely a M. Švabinského, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Cyril Bouda

  (1901-1984)

  A. Sova: Pankrác Budecius, kantor

  Položka č.: 229871

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 27. 01. 2020 18:04

  kamenorytina kolorovaná litografií, 1954, 18,5 x 12 cm, sign. PD C. Bouda, rám, Antikvariát Dlážděná, žák V. Kysely a M. Švabinského, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: ID4**8 Historie příhozu

 • Vladimír Frydrych

  (1935-2015)

  Tvář s asiaty

  Položka č.: 221776

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 27. 01. 2020 18:05

  koláž, papír, 31,1 x 22,4 cm, značeno PD autorským razítkem FRYDRYCH, Antikvariát Dlážděná, studium na FAMU v Praze

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook