Hilar Václavek

(1884-1951)

žák prof. A. Kalvody; malíř, ilustrátor; za 1. světové války bojoval v legiích, pobyt v Rusku na Sibiři ho inspiroval k mnoha obrazům; věnoval se především krajinomalbě, nejvíce okoli Prostějova a Drahanské vysočiny; ilustroval (Svozilová, Mathon, Simon); obesílal výstavy SVUM v Hodoníně, Moravské Ostravě a jinde; zastoupen ve sbírkách muzea v Prostějově, MU v Olomouci a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2008, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2008)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook