Karel Valter

(1909-2006)

člen skupiny Linie, Sdružení jihočeských výtvarníků, skupiny Kolektiv, Index, člen výtvarného odboru Umělecké besedy v Praze; malíř, grafik, kreslíř, fotograf, hudební skladatel, pedagog; studoval Učitelský ústav v Českých Budějovicích a Vysokou školu pedagogickou v Praze; učil na škole v Českých Velenicích, odkud se musel po mnichovském diktátu odstěhovat; poté učil na školách v Malé Vožici a v Táboře; 1943 byl v důsledku odbojové činnosti zatčen a pak vězněn v Táboře, Kladně, Terezíně a Buchenwaldu; byl znám především jako krajinář, méně známé jsou jeho práce z doby mezi světovými válkami řešící malbou i fotografií konstruktivní a později surrealistické vlivy ve výtvarném umění; jeho směřování ke konstruktivní skladbě bylo v té době v českém umění zcela ojedinělé; z 50. a 60. let pocházejí pozoruhodné expresivní figurální malby na skle; od konce 60. let se věnoval krajinomalbě, kterou však nepojímal popisně, ale jako svůj vlastní prožitek; zastoupen ve sbírkách NG, GHMP, UPM, České spořitelny a Pražské plynárenské v Praze, MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, GMU v Hradci Králové, GVU v Chebu, GU Karlovy Vary, Galerie Klatovy/Klenová, Severočeské galerie v Pardubicích, Západočeské galerie v Plzni, Památníku Terezín a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2008, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2008)

SEZNAM AUTORŮ

 • Karel Valter

  (1909-2006)

  Kos na piedestalu

  Položka č.: 236963

  Vyvolávací cena: 22.000 CZK (880 €)

  Plánované ukončení: 02. 09. 2019 18:13

  tuš, akvarel, kvaš, papír, 1988, 29 x 45 cm, sign. PD VALTER 88, rám, tento umělecky nekonvenční malíř se prosadil také jako grafik a fotograf. Po druhé světové válce se jeho hlavním tématem stala krajina, příroda. Na tvorbě z tohoto období je dodnes oceňováno jeho nesmírně originální vidění světa, …

  Aktuální cena: 22.000 CZK (880 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Valter

  (1909-2006)

  Sušení prádla

  Položka č.: 236964

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Plánované ukončení: 02. 09. 2019 18:14

  tuš, akvarel, kvaš, papír, 1987, 25 x 28 cm, sign. PD 87 VALTER, imaginativní krajina Karla Valtera není popisná, ale je založena na autorově vlastním uměleckém prožitku. Barva a barevná struktura ji pak staví do blízkosti lyrické abstrakce, člen skupiny Linie, Sdružení jihočeských výtvarníků, skupi…

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook