Jan Smetana

(1918-1998)

žák prof. O. Blažíčka, K. Pokorného a C. Boudy na fakultě architektury ČVUT v Praze, prof. J. Bendy a A. Strnadela na UMPRUM tamtéž, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar a Skupiny 58; malíř, grafik, pedagog; pedagogicky působil na PedF UK v Praze, 1967 - 1983 vedl speciální malířskou školu na AVU v Praze, od 1968 profesorem; malířsky byl zaujat městskou poetikou a melancholií městských předměstí; tyto náměty zachycoval v jemných harmoniích šedých a hnědých odstínů, jimiž se snažil postihnout lyrickou atmosféru městských zákoutí; později našel typický motiv plynových lamp; věnoval se malbě, kresbě a volné grafice (suché jehly, lepty); po 1945 ovlivnil řadu jeho obrazů také pobyt v Paříži, kde načerpal řadu motivů nábřeží, kaváren, bister nebo stanic metra; v 60. letech důsledně rozvíjel ve velkých kompozicích své poznatky o vegetativním charakteru městské krajiny, sestávající z "hemžení", "záření", "prostupování" a "požírání se"; v posledním období maloval abstraktní kompozice s konstruktivními prvky, které připomínaly i kosmické představy; odborně publikoval (např. Georges Braque. In: Tchécoslovaque Life, 1981); zastoupen ve sbírkách NG a GHMP v Praze, MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, KGVU ve Zlíně, GMU v Hradci Králové, GVU Karlovy Vary, OG Liberec, MU Olomouc, GVU Ostrava, VČG Pardubice, ZČG Plzeň, GMU v Roudnici nad Labem, Státní galerie v Drážďanech, Britském muzeu v Londýně a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005)

SEZNAM AUTORŮ

 • Jan Smetana

  (1918-1998)

  Studie IX.

  Položka č.: 13

  Vyvolávací cena: 6.000 CZK (240 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 20. 09. 2018 15:00

  kombinovaná technika, papír, 1983, 62 x 45,5 cm, sign. LD Smetana 83, žák prof. O. Blažíčka, K. Pokorného a C. Boudy na fakultě architektury ČVUT v Praze, prof. J. Bendy a A. Strnadela na UMPRUM tamtéž, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar a Skupiny 58

  Aktuální cena: 6.000 CZK (240 €)

  Poslední dražitel: ID1**4 Historie příhozu

 • Jan Smetana

  (1918-1998)

  Rodící se zeleň

  Položka č.: 41

  Vyvolávací cena: 8.000 CZK (320 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 05. 2018 15:00

  olej, karton, 1977, 25 x 34 cm, sign. LD Smetana, žák prof. O. Blažíčka, K. Pokorného a C. Boudy na fakultě architektury ČVUT v Praze, prof. J. Bendy a A. Strnadela na UMPRUM tamtéž, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar a Skupiny 58

  Aktuální cena: 8.000 CZK (320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Smetana

  (1918-1998)

  Kompozice

  Položka č.: 200572

  Vyvolávací cena: 3.900 CZK (156 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 13. 02. 2018 13:40

  kombinovaná technika, 1987, 58,5 x 38 cm, sign. PD Smetana 87, rám, Antikvariát Ostrovní, žák prof. O. Blažíčka, K. Pokorného a C. Boudy na fakultě architektury ČVUT v Praze, prof. J. Bendy a A. Strnadela na UMPRUM tamtéž, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar a Skupiny 58

  Aktuální cena: 3.900 CZK (156 €)

  Poslední dražitel: ID6**5 Historie příhozu

Facebook