Detail díla

Jaroslav Klápště (1923-1999)

žák prof. F. Tichého a E. Filly na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar; malíř, grafik; za války totálně nasazen; od počátku se věnoval v grafice i malbě figuře; byl ovlivěnn surrelismem; maloval i krajiny a zátiší, jeho malba se vyznačovala robustností a strohostí, věnoval se volné grafice, ilustroval bibliofilská vydání F. Halase, J. Seiferta, G. Trakla ad.; tvorbu exlibris vystavoval od 1977, zúčastňoval se Trienále v Chrudimi; od 1978 (při pobytu v Mostě) se v jeho tvorbě objevilo téma zbořeného města, vznikaly kresby, náčrty a obrazy, kde jsou zakomponovány i lettristické prvky; tyto obrazy jsou mnohoperspektivní a vysoce expresivní; od 80. let se postavy na obrazech začínají hromadit ve velké celky; využil zkušeností z Mostu a vznikly obrazy s motivy nádraží a hospod; jeho díla jsou zastoupena v SGVU v Litoměřicích (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2000, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2000)

Letící pták

suchá jehla, 1977, 9,8 x 14,7 cm, sign. PD Klápště 77, 24/30, PF 78

Antikvariát Dlážděná

žák prof. F. Tichého a E. Filly, člen SČUG Hollar

ID: 217887

Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

DRAŽBA UKONČENA: 01. 01. 2019 14:35

Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

Poslední dražitel: ID6**3 Historie příhozu

Zpět

Facebook