Detail díla

Karel Štika (1898-1975)

žák prof. M. Švabinského na AVU v Praze, studium profesury kreslení, modelování a geometrie na FF UK, člen a předseda SČUG Hollar, člen UB; malíř, grafik, publicista, pedagog; specializoval se na malbu, ilustraci, lavírovanou kresbu štětcem, kresbu tuší nebo perokresbu a zejména volnou, drobnou i knižní grafiku; tematicky převažují krajiny (jižní Čechy, Sedlčansko, Podkrkonoší, Český ráj), figurální kompozice a žánr; grafickou tvorbu uvádějí ve 20. letech sociální, baladicky zaměřené lepty a linoryty, ve 30. letech tvořil dřevoryty (hlavně pro ilustrace), od 60. let přechází i k dalším technikám a směřuje k expresivnímu realismu; 1921-1952 středoškolský profesor, převážně v Nové Pace; redaktor časopisu Výtvarná práce, odborně publikoval o umění a estetice (sborník Hollar, časopisy Český filatelista, Československý kreslíř, Slovenské pohlady), přednášel pro veřejnost o umění; ilustroval ediční ředy pro nakladatelství J. Hladký (Amfora, Rozmarýn) a jiné (ELK, Růžový palouček, Symposion), ilustroval také např. soukromý tisk pro B. B. Buchlovana Máchův Máj a graficky doprovodil staroperskou knihu Rubajját (Bratislava); od 1938 pravidelně vystavoval s Hollarem a UB doma i v zahraničí, účastnil se přehlídek ilustrace; zastoupen ve sbírkách MG v Brně, GVU v Ostravě, AJG v Hluboké nad Vltavou, GVU v Karlových Varech, GVU v Ostrově nad Ohří, Městského muzea v Nové Pace a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

Kamenitá cesta

suchá jehla, 26,8 x 20,3 cm, sign. PD K. Štika, DU slepotiskové razítko SČUGH

Antikvariát Ostrovní

žák prof. M. Švabinského na AVU v Praze, studium profesury kreslení, modelování a geometrie na FF UK, člen a předseda SČUG Hollar, člen UB

ID: 221869

Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

DRAŽBA UKONČENA: 21. 11. 2019 15:23

Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

Poslední dražitel: ID6**4 Historie příhozu

Zpět

Facebook