Detail díla

Václav Trefil (1906-1989)

žák prof. O. Nejedlého na AVU v Praze, člen SVU Aleš, Syndikátu výtvarníků československých, hospodářského svazu architektů, malířů a sochařů, člen Tvůrčí skupiny Říjen; malíř, grafik ilustrátor; zaměřil se na malbu i kresbu realistických krajin a zátiší, později práce žánrové a figurální s tematikou zemědělství a venkova nebo problematikou sociální; nosným prvkem byla zejména venkovská žena při práci; příležitostně ilustroval (1946 - J. Neruda: České národní tance), zabýval se grafikou; 1953 obeslal soutěž na výzdobu malého foyer ND v Praze; působil jako asistent prof. O. Nejedlého na AVU (od 1946); zastoupen ve sbírkách GHMP v Praze, MG v Brně, KGVU ve Zlíně a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2007, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2007)

Malíř

suchá jehla, 29,5 x 20,6 cm, sign. PD V. Trefil, mírně zašpiněný papír

Antikvariát Dlážděná

žák prof. O. Nejedlého na AVU v Praze, člen SVU Aleš, Syndikátu výtvarníků československých, hospodářského svazu architektů, malířů a sochařů, člen Tvůrčí skupiny Říjen

ID: 224851

Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

DRAŽBA UKONČENA: 03. 12. 2019 19:01

Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

Poslední dražitel: ID6**4 Historie příhozu

Zpět

Facebook