Detail díla

Přemysl Rolčík (1922-1989)

studium na Škole umění ve Zlíně, žák prof. J. Baucha a A. Pelce na VŠUP v Praze; grafik, ilustrátor, pedagog; od 1960 působil jako odborný asistent u prof. K. Svolinského na VŠUP v Praze, 1968 docent v oboru grafiky; od 1970 vedl speciální ateliér knižní kultury a tvorby písma na VŠUP v Praze; věnoval se grafice, knižní ilustraci a exlibris; lyrické kompozice s přírodními náměty lastur, květin a krystalů ilustrují poezii S. Jesenina, K. Biebla, J. Préverta, V. Nezvala ad.; čerpal z přírodní symboliky koloběhu života, konfrontace individuálního proměnlivého a nekonečného mikro a makrokosmu; autor knihy barevných linořezů Praha matka měst (1960); zúčastňoval se pražských Salonů, vystavoval jako host SČUG Hollar; zastoupen ve sbírkách UPM v Praze, MG v Brně a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2004, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2004)

Akt s listy a Akt ve vodě

2 x litografie, oba 13,3 x 8,5 cm, sign. DU Rolčík

studium na Škole umění ve Zlíně, žák prof. J. Baucha a A. Pelce na VŠUP v Praze

ID: 231038

Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

DRAŽBA UKONČENA: 29. 04. 2019 23:20

Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

Poslední dražitel: ID6**5 Historie příhozu

Zpět

Facebook