• Ivan Ouhel

  (1945-2021)

  Krajina se satelitem

  Položka č.: 63

  Vyvolávací cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, překližka, 1990, 60 x 40 cm, sign. DU I. Ouhel 90, rám, tato koloristicky působivá práce ze sběratelsky ceněného období pochází od významného představitele moderní české krajinomalby, který osobitě rozvíjel odkazy malířského díla Josefa Šímy, Jiřího Johna a Karla Valtra. Tento obraz by…

  Aktuální cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 Kč CZK

 • Ivan Ouhel

  (1945-2021)

  Bez názvu

  Položka č.: 62

  Vyvolávací cena: 14.000 CZK (560 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, 1998, 26 x 22 cm, sign. PD I. Ouhel, vzadu štítek Galerie Gema art, pozitivně laděná práce významného představitele moderní české krajinomalby, který osobitě rozvíjí odkazy malířského díla Josefa Šímy, Jiřího Johna a Karla Valtra. Ouhel dvakrát reprezentoval české umění na Benátském bi…

  Aktuální cena: 14.000 CZK (560 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 20 000 - 30 000 Kč CZK

 • Rudolf Dzurko

  (1941-2013)

  Zdvihání země

  Položka č.: 116

  Vyvolávací cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  skleněná drť, lepidlo, 1974 /2000, 49,5 x 62,5 cm cm, autor patří k výtvarníkům, kteří se i bez akademického školení propracovali k jedinečnému a velice originálnímu uměleckému výrazu. Od roku 1969 pracoval jako sklářský dělník a skleněnou drť začal vpravovat i do svých naivistických maleb – z této …

  Aktuální cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 70 000 - 100 000 Kč CZK

 • Miroslav Jiránek

  (1951)

  Tygři

  Položka č.: 115

  Vyvolávací cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, dřevo, 1989, 65 x 95 cm, sign. PD M. Jiránek 89, rám, pro Jiránka se stala velkou inspirací příroda. Ve svém díle často zachytává motiv vodní hladiny spolu s magickými místy lesů Kokořínska s pískovcovými skalami porostlými mechem. Své studium absolvoval na Vysoké škole uměleckoprůmysl…

  Aktuální cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 80 000 Kč CZK

 • Míša Petrů

  (1978)

  Noční výlet

  Položka č.: 114

  Vyvolávací cena: 24.000 CZK (960 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  akryl, plátno, 2021, 100 x 80 cm, sugn. PD MP 21, tvorba Michaely Petrů (absolventky Ateliéru malby u doc. Michaela Rittsteina na AVU v Praze) se vyznačuje otevřenou hravostí, koloristicky výraznou barevností a nezatíženým, přesto však podpovrchovým a citlivým vnímáním okolního světa. Noční výlet j…

  Aktuální cena: 24.000 CZK (960 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 50 000 Kč CZK

 • Karel Jerie

  (1977)

  Panna a žralok

  Položka č.: 113

  Vyvolávací cena: 98.000 CZK (3.920 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  akryl, plátno, 2014, 100 x 145 cm, sign. LD JERIE 2014, autor studoval v letech 1999 - 2005 AVU, obor malba (1999-2001 atelier Antonína Střížka, 2001-2005 atelier Michaela Rittsteina). Vedle malby se zabývá tvorbou komiksů a ilustrací. Vydané komiksy: Oidipus Rex, vydal Garamond; Šifra mistra Hanky…

  Aktuální cena: 98.000 CZK (3.920 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Jan Antonín (Jeňýk) Pacák

  (1941-2007)

  Terč - Kramářská píseň

  Položka č.: 110

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  kov, olej, tuš, dřevo, 1966, 45 x 22,5 cm, sign. vzadu Jeňýk Pacák 1966, rám, vzadu popsáno autorem, autor byl absolventem Akademie výtvarných umění z roku 1965 a umění se věnoval celý život, přičemž jeho druhou vášní byla hudba - působil jako bubeník skupiny Olympic. Nevšední reliéf dokládá jeho kr…

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 Kč CZK

 • Vladimír Komárek

  (1928-2002)

  Dívka a květina

  Položka č.: 109

  Vyvolávací cena: 50.000 CZK (2.000 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  2x olej, lepenka, 1969, 30 x 24,5 cm, sign. PD V. Komárek, rám, vzadu popsáno: Milé Marii Janíčkové na paměť věčnou namaloval Vladimír Komárek z Medvězí 1969, dílo významného českého autora, který na sebe ve druhé polovině 20. století upozornil neopakovatelně poetickou atmosférou svých děl. Jeho dom…

  Aktuální cena: 50.000 CZK (2.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 70 000 Kč CZK

 • Josef Liesler

  (1912-2005)

  Znamení života

  Položka č.: 108

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (800 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  tempera, tuš, běloba, pastel, tužka, papír, 1968, 31 x 88 cm, sign. PD Liesler 68, Jedna z nejvýraznějších postav českého výtvarného umění dvacátého století. Byl členem skupin Sedm v říjnu, Spolku výtvarných umělců Mánes, Sdružení českých umělců grafiků Hollar a skupiny RADAR. Věnoval se grafice, ma…

  Aktuální cena: 20.000 CZK (800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Ladislav Kuklík

  (1947)

  V okamžiku

  Položka č.: 105

  Vyvolávací cena: 347.000 CZK (13.880 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  13 x pastel, papír, 2019-2021, 13 krát 52 x 84 cm, sign. různě, autorovo dílo je utvářeno v hluboké symbióze brilantního kreslíře a zasvěceného pozorovatele - analytika. Obsahová intenzita grafického díla vždy směřuje k moderní figurální výpovědi či zpodobení říše fauny. Ke své kresbě, která je svým…

  Aktuální cena: 347.000 CZK (13.880 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Karel Chaba

  (1925-2009)

  K Velkopřevorskému náměstí

  Položka č.: 102

  Vyvolávací cena: 29.000 CZK (1.160 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, 30 x 40 cm, sign. PD Chaba, rám, na zadní straně štítek s popisem a razítkem čfvu, jeden z nejbarevnějších českých malířů, Karel Chaba, proslul jásavými malbami pražských zákoutí, které se mu staly celoživotní inspirací. Ač se Chaba odkazoval k malířským velikánům jako byl Chagall či M…

  Aktuální cena: 29.000 CZK (1.160 €)

  Poslední dražitel: ID7**2 Historie příhozu

  Odhadní cena: k CZK

 • Vladimír Komárek

  (1928-2002)

  Námluvy

  Položka č.: 101

  Vyvolávací cena: 72.000 CZK (2.880 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, 1973, 70 x 48 cm, sign. LD V. Komárek 73, rám, Vladimír Komárek je svým okolím často označován za vypravěče. Jeho obrazy nejsou pouhou výpovědí, ale i příběhem samotným. Nesou si v sobě melancholickou lyričnost a poetičnost. Svojí tvorbou navazuje na slávu českého poetismu a imaginace,…

  Aktuální cena: 72.000 CZK (2.880 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 100 000 - 120 000 Kč CZK

 • Vladimír Komárek

  (1928-2002)

  Růžový obraz

  Položka č.: 100

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, 1988, 40 x 50 cm, sign. LD V. Komárek 88, rám, na zadní straně štítek s popisem, jeden z nejosobitějších českých výtvarníků, Vladimír Komárek, si v průběhu let vybudoval vlastní malířský styl založený na poetických výjevech a biblických motivech podaných pastelovými tóny a prodchnutých…

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Ludmila Jiřincová

  (1912-1994)

  Dívka

  Položka č.: 98

  Vyvolávací cena: 42.000 CZK (1.680 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, papír, 29 x 19,5 cm, sign. PD Jiřincová, rám, českou malířku, ilustrátorku a grafičku Ludmilu Jiřincovou proslavily zejména její půvabné ilustrace. V roce 1960 získala ocenění pro nejkrásnější knihu ČSSR, v roce 1982 obdržela titul zasloužilé umělkyně. Zúčastnila se mnoha tuzemských i zahranič…

  Aktuální cena: 42.000 CZK (1.680 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 70 000 Kč CZK

 • Miloslav Chlupáč

  (1920-2008)

  Sedící žena

  Položka č.: 95

  Vyvolávací cena: 72.000 CZK (2.880 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  pískovec, v. 28 cm, značeno MCH, autor byl jednou z nejvýznamnějších osobností české umělecké scény 20. století - a to jak díky své tvorbě, tak i organizačním schopnostem, s nimiž pracoval v rámci skupiny Máj 57 nebo Bloku tvůrčích skupin. Přestože mu v 70. letech bylo zakázáno realizovat se veřejně…

  Aktuální cena: 72.000 CZK (2.880 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 90 000 - 120 000 Kč CZK

 • Aleš Lamr

  (1943)

  Bubliny na modré

  Položka č.: 93

  Vyvolávací cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  akryl, plátno, 2013, 60 x 44,5 cm, sign. DU A. Lamr 13, rám, typická koloristicky výrazná práce od významného představitele českého Pop-artu, který je svým osobitým dílem zastoupen mj. ve sbírkách National Gallery of Art ve Washingtonu, Centre G. Pompidou v Paříži, Museo de Arte Contemporáneo v Buen…

  Aktuální cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 50 000 Kč CZK

 • Aleš Lamr

  (1943)

  Bubliny na fialové

  Položka č.: 92

  Vyvolávací cena: 24.000 CZK (960 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  akryl, plátno, 2013, 60 x 44,5 cm, sign. NU A. Lamr 2013, rám, typická koloristicky výrazná práce od významného představitele českého Pop-artu, který je svým osobitým dílem zastoupen mj. ve sbírkách National Gallery of Art ve Washingtonu, Centre G. Pompidou v Paříži, Museo de Arte Contemporáneo v Bu…

  Aktuální cena: 24.000 CZK (960 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 50 000 Kč CZK

 • Kamila Ženatá

  (1953)

  Světlušky

  Položka č.: 91

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, 2020, 40 x 40 cm, sign. PD Kamila Ženatá, dílo již dlouho uznávané všestranné umělkyně, která ve své tvorbě reaguje na aktuální společenské problémy a jejíž mediálně rozmanité (často site-specific) instalace dokázaly vždy zasáhnout i veřejnost uměním nepolíbenou. Ženatá se ovšem věnuje…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 20 000 - 30 000 Kč CZK

 • Lukáš Miffek

  (1978)

  Velkej den

  Položka č.: 90

  Vyvolávací cena: 60.000 CZK (2.400 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, 2020, 85 x 110 cm, sign. zezadu Lukáš MIFFEK, absolvent ateliéru malby u prof. Střížka a prof. Rittsteina a člen skupiny Natvrdlí si dokázal vytvořit zcela originální svět obývaný vyzývavými ženami, hrachovými lusky, kaktusy, fast foodem a v poslední době také roboty. Miffek se svou st…

  Aktuální cena: 60.000 CZK (2.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Oldřich Kulhánek

  (1940-2013)

  Make Up

  Položka č.: 148

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  lept, 1968, 41 x 32 cm, sign. PD Oldřich Kulhánek 1968, rám, 7/25, list z významného grafického souboru Prohibita. Soubor leptů vznikal na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a byl poprvé zveřejněn na Světové výstavě v japonské Ósace. Hned poté je státní bezpečnost zabavila. Nebyly od té doby nikd…

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 30 000 - 40 000 Kč CZK

 • Oldřich Kulhánek

  (1940-2013)

  Bude stále těžší vyváznout

  Položka č.: 147

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  lept, 1969, 25,5 x 49,5 cm, sign. PD Oldřich Kulhánek 1969, rám, 5/40, list z významného grafického souboru Prohibita. Soubor leptů vznikal na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a byl poprvé zveřejněn na Světové výstavě v japonské Ósace. Hned poté je státní bezpečnost zabavila. Nebyly od té doby …

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 30 000 - 40 000 Kč CZK

 • Josef Šíma

  (1891-1971)

  Krystal

  Položka č.: 146

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  barevný dřevoryt, 15 x 19 cm, sign. PD Šíma, rám, jemná práce jednoho z nejvýznamnějších českých umělců proslavených i v zahraničí, kde se po studiích na AVU od roku 1921 usadil a stal se členem skupiny Grand Jeu. Jeho práce vychází z poetických tendencí Devětsilu a jemného, imaginativně surreálného…

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 25 000 - 30 000 Kč CZK

 • František Tichý

  (1896-1961)

  Hrazdaři I.

  Položka č.: 145

  Vyvolávací cena: 40.000 CZK (1.600 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  suchá jehla, 1946, 27 x 19,5 cm, sign. LD František Tichý 1946, rám, dole přípis autora ve francouzštině, dílo mimořádného umělce, jehož práce je respektovaným celkem v dimenzi grafiky, kresby i malby. Tichý vystudoval Akademii výtvarných umění v ateliéru J. Obrovského, později byl pedagogem na VŠUP…

  Aktuální cena: 40.000 CZK (1.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 55 000 - 65 000 Kč CZK

 • František Tichý

  (1896-1961)

  Artisté na kole

  Položka č.: 144

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  suchá jehla, 1959, 14 x 20 cm, sign. DU Tichý 59, rám, krásná ukázka z grafického díla přední osobnosti české výtvarné avantgardy. Tichý, který se významně prosadil také jako jevištní výtvarník, studoval na AVU v Praze u J. Obrovského a K. Krattnera. Později se sám stal profesorem na VŠUP. Jeho osob…

  Aktuální cena: 15.000 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • František Tavík Šimon

  (1877-1942)

  Hradčany pod sněhem

  Položka č.: 143

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  lept, 31,5 x 45 cm, sign. PD T. F. Šimon, LD značeno v kameni, rám, grafik – dřevorytec, mistr leptu a mezzotinty, pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze, zakladatel a předseda SČUG Hollar. Jeho dílo je ovlivněno protichůdnými tendencemi 90. let - secesním světonázorem a francouzskými impresio…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 18 000 - 25 000 Kč CZK

 • Jan C. (Kryštof) Müller

  (1673-1721)

  Mapa Čech - střední

  Položka č.: 141

  Vyvolávací cena: 49.000 CZK (1.960 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  mědirytina, papír na plátně, 1723, 143 x 168 cm, na své proslulé mapě Čech pracoval v letech 1712 - 1717, mapa na tomto vyměřování založená vyšla po jeho smrti r. 1723, tato mědirytina, doplněná rohovou výzdobou podle kreseb Václ. Vavřince Rainera, je prací augšpurských rytců Michala Kaufera a J. Da…

  Aktuální cena: 49.000 CZK (1.960 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 70 000 - 100 000 Kč CZK

 • Michael Rittstein

  (1949)

  Lednice (Calex)

  Položka č.: 59

  Vyvolávací cena: 49.000 CZK (1.960 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  kvaš, papír, 1992 -1993, 49 x 35 cm, LD M.Rittstein, autor patří mezi nejvýznamnější české malíře druhé půle 20. století, byl členem skupiny 12/15 a rovněž dlouholetým pedagogem na Akademii výtvarných umění. Nabízená položka obsahuje vše, co je pro Rittsteinovo dílo charakteristické: narativní figur…

  Aktuální cena: 49.000 CZK (1.960 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Vladimír Janoušek

  (1922-1986)

  Postavy

  Položka č.: 53

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  tuš, papír, 1982, 22 x 29,5 cm, monogr. DU VJ 82, rám, neodmyslitelnou součástí Janouškovy tvorby představují jeho malby a kresby, zejména studie k vlastním sochám. Paralelu k plastikám tvoří černé tušové kresby figur v prostoru, které představuje i nabízená položka. Janoušek se svým novátorským poj…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 20 000 - 25 000 Kč CZK

 • Vladimír Janoušek

  (1922-1986)

  Figura

  Položka č.: 52

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  tuš, papír, 1982, 32,5 x 21,5 cm, monogr. PD VJ 82, rám, dílo významného českého sochaře, který studoval na VŠUP u J. Wagnera, později byl členem skupiny UB 12. Realizoval své práce na EXPO v Bruselu, Montrealu a Ósace, je zastoupen v řadě veřejných sbírek. Nabízená kresba patří ke krásným ukázkám z…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 20 000 - 25 000 Kč CZK

 • Roman Franta

  (1962)

  Zátiší Sol Le Wit

  Položka č.: 81

  Vyvolávací cena: 11.300 CZK (452 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  akryl, papír, 2016, 51 x 71 cm, sign. vzadu ROMAN FRANTA R. F. 2016, žák prof. B. Dlouhého a A. Veselého na AVU v Praze

  Aktuální cena: 11.300 CZK (452 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 14 000 - 18 000 Kč CZK

Facebook