• Georges-Henri Rouault

  (1871-1958)

  Mon Doux Pays, oú etes-vous?

  Položka č.: 1

  Vyvolávací cena: 3.000 CZK (108 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:00

  heliogravura, 1927, 42 x 59,4 cm, LD značeno v desce G. Rouault 1927, nabízená položka je dílem významného francouzského malíře a grafika, který měl spojitost s českým prostředím díky nakladatelské činnosti Josefa Floriana ze Staré říše. Z této spolupráce v Čechách zůstala řada krásných grafik a kre…

  Aktuální cena: 3.000 CZK (108 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 8 000 - 10 000 CZK

 • Luis Icart

  (1888-1950)

  Čekání na gondolu

  Položka č.: 2

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (429 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:01

  akvatinta, 44 x 31,2 cm, sign. PD Icart, rám, francouzský malíř a ilustrátor, původně se měl stát bankovním úředníkem jako jeho otec, ale zvítězila touha věnovat se naplno malířství. V roce 1907 přichází do Paříže v té době zcela pohlcené novým uměleckým směrem Art Deco, kterému Icart záhy také přiz…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (429 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 15 000 - 20 000 CZK

 • John Speed

  (1552-1629)

  Bohemia Newly described by John Speed Anno Dom: 1626

  Položka č.: 3

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (893 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:02

  kolorovaná mědirytina, 1626, 40,5 x 51 cm, rám, Londýn: R. Chiswell & T. Bassett, 1626, uprostřed slepeno, několik zahnědlých skvrn, rám poškozen. Jedna z nejdekorativnějších map Čech. Autor John Speed (1552-1629) byl anglický kartograf a historik. Původní kolorovaný mědiryt s ornamentální titul…

  Aktuální cena: 25.000 CZK (893 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 50 000 CZK

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Žena v šátku

  Položka č.: 4

  Vyvolávací cena: 60.000 CZK (2.143 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:03

  olej, plátno, 1943, 42 x 47,4 cm, sign. na zadní straně Janeček 43, rám, na zadní straně popsáno autorem, číslo katalogu 307, Olejomalbu se ženou v šátku malíř vytvořil rok po odchodu z Uměleckoprůmyslové školy. Umělcův výraz značí návrat k expresionismu, ve kterém tvořil v počátcích. Zvláštní zastř…

  Aktuální cena: 60.000 CZK (2.143 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 80 000 - 120 000 CZK

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Podzim

  Položka č.: 5

  Vyvolávací cena: 230.000 CZK (8.215 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:04

  olej, plátno, 1974, 74 x 61 cm, sign. LD Ota Janeček 1974, rám, vzadu popsáno autorem, jeden z předních českých umělců tzv. generace druhé světové války. Studoval kresbu na ČvUt v Praze u O. Blažíčka, C. Boudy a k. Pokorného, kteří měli také později vliv na jeho dílo. Byl člen…

  Aktuální cena: 230.000 CZK (8.215 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 280 000 - 320 000 CZK

 • Cyril Bouda

  (1901-1984)

  Pohádka o rakovi

  Položka č.: 6

  Vyvolávací cena: 7.000 CZK (250 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:05

  lavírovaná kresba tuší, ruční papír, 32,2 x 24 cm, monogr. PD CB, ilustrace ke knize pohádek, Antikvariát Dlážděná, žák V. Kysely a M. Švabinského, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy

  Aktuální cena: 7.000 CZK (250 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 15 000 - 30 000 CZK

 • Bohumír Matal

  (1922-1988)

  Dvojice

  Položka č.: 8

  Vyvolávací cena: 160.000 CZK (5.715 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:06

  olej, dřevěná deska, 1982, 60 x 45 cm, sign. PD Matal 82, rám, tento významný autor byl nejmladším členem Skupiny 42. Od zobrazování městské periferie a civilistních námětů, jak je propracovávali jeho skupinoví kolegové, se však posléze přimknul k abstrakci s geometrickými prvky, která v jeho díle z…

  Aktuální cena: 160.000 CZK (5.715 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 200 000 - 260 000 CZK

 • Vlastimil Beneš

  (1919-1981)

  Hřbitov v zimě

  Položka č.: 9

  Vyvolávací cena: 120.000 CZK (4.286 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:07

  olej, sololit, 1975, 23,5 x 49 cm, sign. PD Beneš, rám, na zadní straně popsáno a signováno autorem, Český malíř a sochař Vlastimil Beneš se narodil v Praze. Jeho studia na Filosofické fakultě UK v oboru obecné historie přerušila nacistická okupace a uzavření školy. Pracoval jako dělník v pražských …

  Aktuální cena: 120.000 CZK (4.286 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 150 000 - 170 000 CZK

 • Karel Chaba

  (1925-2009)

  Nábřeží

  Položka č.: 10

  Vyvolávací cena: 70.000 CZK (2.500 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:08

  olej, plátno, 2006, 45 x 35 cm, LD monogr. Ch, sign. vzadu Chaba 2006, rám, typická ukázka z jedinečného a nezaměnitelného díla významného českého malíře, jenž studoval soukromě a rovněž se nikdy nepřihlásil k nějakému kolektivnímu hnutí výtvarných umělců. Na svých malbách originálním rukopisem ztvá…

  Aktuální cena: 70.000 CZK (2.500 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 70 000 CZK

 • Karel Souček

  (1915-1982)

  V kadeřnictví

  Položka č.: 11

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (715 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:09

  olej, papír, 57 x 84 cm, rám, Antikvariát Ostrovní, žák prof. A. Hofbauera, J. Bendy, J. Obrovského, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar

  Aktuální cena: 20.000 CZK (715 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 50 000 CZK

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Stíhačka a míč

  Položka č.: 12

  Vyvolávací cena: 8.500 CZK (304 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:10

  litografie, 1983, 18 x 12,5 cm, monogr. PD K.L., značeno na kameni Kamil Lhoták 83, rám, dílo významného českého malíře, grafika a ilustrátora, člena Skupiny 42, jenž patří mezi nejznámější osobnosti českého umění II. poloviny 20. století. Originalita Lhotákovy osobitě poetické malby je založena na …

  Aktuální cena: 8.500 CZK (304 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 12 000 - 15 000 CZK

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Růžový obdélník

  Položka č.: 13

  Vyvolávací cena: 250.000 CZK (8.929 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:11

  smíšená technika na lepence, 1960, 17,5 x 22 cm, sign. LD Kamil Lhoták 1960, rám, obraz významného českého malíře a ilustrátora s duší básníka a velikou vizuální představivostí. Růžový obdélník je ukázkou typického Lhotákova pojetí krajiny. Široce rozpínající se pruh zeleného prostranství s nekonečn…

  Aktuální cena: 250.000 CZK (8.929 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 300 000 - 380 000 CZK

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Horská krajina se stanem a míčem

  Položka č.: 14

  Vyvolávací cena: 1.600.000 CZK (57.143 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:12

  olej, plátno, 1958, 55 x 55 cm, sign. LD Kamil Lhoták , rám, dílo Kamila Lhotáka, především díky nezaměnitelným ilustracím s charakteristickou výrazovou zkratkou, se stalo rozpoznatelným napříč širokou veřejností. Poetismus a imaginace jsou typickými vypravěči Lhotákovy tvorby. Nikdo jiný na poli če…

  Aktuální cena: 1.600.000 CZK (57.143 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 2 000 000 - 2 200 000 CZK

 • Jiří Kolář

  (1914-2002)

  Veduta

  Položka č.: 15

  Vyvolávací cena: 28.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:13

  muchláž, papír, 1985, 21 x 28 cm, monogr. PD JK 85, rám, významný český autor, jeden z hlavních členů Skupiny 42, jehož práce jsou vystaveny i ve stálé kolekci pařížského Centre de Georges Pompidou. Vynikl jako básník, ale především jako invenční autor nepřeberného typu koláží, zakladatel Skupiny 42…

  Aktuální cena: 28.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 60 000 CZK

 • Jiří Kolář

  (1914-2002)

  Hommage a Mademoiselle Riviére

  Položka č.: 16

  Vyvolávací cena: 33.000 CZK (1.179 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:14

  otvorová koláž, 1983, 29 x 22,5 cm, monogr. PD JK 83, rám, Antikvariát Ostrovní, zakladatel Skupiny 42, člen Umělecké besedy a skupiny Křižovatka

  Aktuální cena: 33.000 CZK (1.179 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 45 000 - 60 000 CZK

 • Jiří Kolář

  (1914-2002)

  Lopata

  Položka č.: 17

  Vyvolávací cena: 180.000 CZK (6.429 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:15

  objekt, dřevo, koláž, 1982, 91 x 30 cm, monogr. vzadu JK 82, básník s neobyčejnou tvůrčí invencí a autor experimentální poezie, přenesl písemné sebevyjádření do zcela unikátní vizuální podoby. Klasický psaný projev dokázal posunout až na jeho samé hranice. Neustále vyhledával nové tvůrčí postupy. Od…

  Aktuální cena: 180.000 CZK (6.429 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 250 000 - 350 000 CZK

 • Václav Tikal

  (1906-1965)

  Snící masturbant

  Položka č.: 18

  Vyvolávací cena: 780.000 CZK (27.858 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:16

  olej, plátno, 1944, 31,5 x 23 cm, sign. PN V. Tikal, rám, Tikal se poprvé seznámil se surrealismem koncem 30. let prostřednictvím reprodukcí surrealistických obrazů v revui Minotaure. Toto seznámení bylo pro Tikala klíčové a ovlivnilo jeho tvorbu po několik dalších desítek let. Zejména pak obrazy D…

  Aktuální cena: 780.000 CZK (27.858 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 1 000 000 - 1 400 000 CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Hlava

  Položka č.: 19

  Vyvolávací cena: 30.000 CZK (1.072 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:17

  kombinovaná technika, deska, 35,5 x 25 cm, sign. DU Istler, rám, autor před II. sv. válkou studoval v Jugoslávii u V. Hofnera, posléze se seznámil s Toyen a Teigem, což na jeho tvorbu mělo zásadní vliv. Stal se členem surrealistické Skupiny RA, v rámci mezinárodního expresionismu vystavoval se členy…

  Aktuální cena: 30.000 CZK (1.072 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 45 000 - 60 000 CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Krajina I

  Položka č.: 20

  Vyvolávací cena: 68.000 CZK (2.429 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:18

  olej, kombinovaná technika, karton, 1990, 28 x 35 cm, sign. PD istler 90, rám, vzadu razítko autora a popis, originální a vysoce kvalitní práce z oceňovaného období jednoho z našich nejvýraznějších představitelů zejména poválečné abstrakce. Je považován víceméně za autodidakta, malířství studoval je…

  Aktuální cena: 68.000 CZK (2.429 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 90 000 - 120 000 CZK

 • Jan Kubíček

  (1927-2013)

  Od části k celku

  Položka č.: 21

  Vyvolávací cena: 19.000 CZK (679 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:19

  inkoust, papír, 2003, 33,5 x 18 cm, sign. DU Jan Kubíček 2003, rám, malíř a grafik Jan Kubíček patří spolu se Zdeňkem Sýkorou, Hugo Demartinim, Karlem Malichem a Radkem Kratinou k představitelům konstruktivně-konkrétního umění, kteří vstoupili na uměleckou scénu v šedesátých letech v seskupení Křižo…

  Aktuální cena: 19.000 CZK (679 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 30 000 - 40 000 CZK

 • Jan Kubíček

  (1927-2013)

  Od části k celku

  Položka č.: 22

  Vyvolávací cena: 19.000 CZK (679 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:20

  inkoust, papír, 2003, 33,5 x 18 cm, sign. DU Jan Kubíček 2003, rám, malíř a grafik Jan Kubíček patří spolu se Zdeňkem Sýkorou, Hugo Demartinim, Karlem Malichem a Radkem Kratinou k představitelům konstruktivně-konkrétního umění, kteří vstoupili na uměleckou scénu v šedesátých letech v seskupení Křižo…

  Aktuální cena: 19.000 CZK (679 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 30 000 - 40 000 CZK

 • Vladislav Mirvald

  (1921-2003)

  Zátiší: krychle a kruhy

  Položka č.: 23

  Vyvolávací cena: 95.000 CZK (3.393 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:21

  olej, karton, 2001, 42 x 29,5 cm, sign. vzadu Vladislav Mirvald 30. III. 2001, rám, publikováno v katalogu Vladislav Mirvald: Geometrie, s. 218, vydala Galerie Benedikta Rejta, 2016, dílo českého výtvarníka, který vystudoval Vysokou školu architektury a posléze PdF UK a stal se výrazným představitel…

  Aktuální cena: 95.000 CZK (3.393 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 120 000 - 150 000 CZK

 • Lubomír Typlt

  (1975)

  Pinocchio

  Položka č.: 24

  Vyvolávací cena: 22.000 CZK (786 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:22

  tempera, papír, podlepeno na kartonu, 2005, 70 x 50 cm, sign. LN Typlt 2005, rám, Lubomír Typlt patří k těm výraznějším umělcům na české současné výtvarné scéně. Co se týče motivů, opakují se v jeho obrazech určitá témata. „Alegorizované“ dětské postavy v Typltových obrazech balancují na hranici váž…

  Aktuální cena: 22.000 CZK (786 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 30 000 - 45 000 CZK

 • Jiří Načeradský

  (1939-2014)

  Marťané

  Položka č.: 25

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (429 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:23

  kvaš, tuš, papír, 1978, 58 x 41 cm, sign. PD Načeradský 78, rám, autor známý jako vůdčí osobnost české nové figurace 60. let se v průběhu 70. let intenzivně věnoval kresbě. A právě rok 1978 byl jeho umělecky šťastným, neboť jeho bravurní zpodobení představ o marťanech, ufonech a rotujících ženách si…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (429 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 20 000 - 30 000 CZK

 • Vladimír Boudník

  (1924-1968)

  Radioaktivní ryba

  Položka č.: 26

  Vyvolávací cena: 17.000 CZK (608 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:24

  strukturální grafika, 1958, 7 x 9 cm, sign. PD V. Boudník 58, č. 66/100, autor známého manifestu explosionalismu, v  němž vyzývá společnost k  aktivnímu přístupu k  tvorbě, která může vznikat za  pomoci asociací. Na  konci 50. let Boudník experimentoval s  novými grafickými technikami (zcela neznalý…

  Aktuální cena: 17.000 CZK (608 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 25 000 - 40 000 CZK

 • Vladimír Boudník

  (1924-1968)

  Sixtinská kaple

  Položka č.: 27

  Vyvolávací cena: 45.000 CZK (1.608 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:25

  strukturální grafika, 1964, 20,5 x 30,5 cm, sign. DU Vladimír Boudník 1964, rám, studium na Státní grafické škole v Praze

  Aktuální cena: 45.000 CZK (1.608 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 80 000 CZK

 • Věra Janoušková

  (1922-2010)

  Postava

  Položka č.: 28

  Vyvolávací cena: 130.000 CZK (4.643 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:26

  polychromované dřevo, 1979, v. 102 cm, sign. vzadu V. Janoušková 1979, autorka byla absolventkou UMPRUM, členkou umělecké skupiny UB12 a Umělecké besedy a výraznou představitelkou vlny nové figurace. Své artefakty tvořila z netypických materiálů jako je smalt nebo osinkocement, případně dřevo, z něh…

  Aktuální cena: 130.000 CZK (4.643 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 180 000 - 220 000 CZK

 • Alena Kučerová

  (1935)

  Vzdálený horizont

  Položka č.: 29

  Vyvolávací cena: 22.000 CZK (786 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:27

  lept, 1969, 19 x 32,5 cm, sign. LD Alena Kučerová 1969, uchyceno mezi plexiskly, tato raná geometrická práce představuje vzácnou ukázku osobitého přístupu ke grafické tvorbě budoucí výrazné představitelky nové figurace 60. let a nejmladší členky významné skupiny UB12. Ve své převážně grafické tvorbě…

  Aktuální cena: 22.000 CZK (786 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 28 000 - 32 000 CZK

 • Jan Saudek

  (1935)

  Portrait of Virgin

  Položka č.: 30

  Vyvolávací cena: 29.000 CZK (1.036 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:28

  originální, autorsky kolorovaná fotografie, 1980, 30,5 x 40 cm, sign. PD Jan Saudek, Jan Saudek patří k předním osobnostem české i světové fotografie. Fotografie Jana Saudka jsou pořízené většinou v ateliérovém prostředí, které si autor sám přizpůsobuje dle své živé fantasie. Nejčastějším námětem je…

  Aktuální cena: 29.000 CZK (1.036 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 CZK

 • Jan Saudek

  (1935)

  Women II

  Položka č.: 31

  Vyvolávací cena: 29.000 CZK (1.036 €)

  Plánované ukončení: 11. 06. 2020 18:29

  autorsky kolorovaná fotografie, 1998, 39 x 30 cm, sign. PD Jan Saudek, Jan Saudek patří k předním osobnostem české i světové fotografie. Fotografie Jana Saudka jsou pořízené většinou v ateliérovém prostředí, které si autor sám přizpůsobuje dle své živé fantasie. Nejčastějším námětem jeho fotografií …

  Aktuální cena: 29.000 CZK (1.036 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 CZK

Facebook