• Hana Storchová

  (1936)

  Polibek

  Položka č.: 225102

  Vyvolávací cena: 70 CZK (3 €)

  Plánované ukončení: 03. 02. 2022 18:55

  litografie, 1978, 18,8 x 13,2 cm, sign. PD H. Storchová 78, pokrčený a při levém okraji mimo tisk zašpiněný papír, soukromé studium u L. Jiřincové, žákyně prof. M. Holého a V. Silovského na AVU v Praze, členka SČUG Hollar a pražské skupiny Grafis

  Aktuální cena: 70 CZK (3 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Igor Ševčík

  (1951)

  Katedrála hříchu

  Položka č.: 262240

  Vyvolávací cena: 150 CZK (7 €)

  Plánované ukončení: 03. 02. 2022 18:56

  litografie, 11 x 8,5 cm, sign. DU I. Ševčík, 41/60, Antikvariát Dlážděná, studium animovaného filmu na SUPŠ v Bratislavě a Střední průmyslové školy filmové v Čimelicích, člen České unie karikaturistů

  Aktuální cena: 150 CZK (7 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Igor Ševčík

  (1951)

  Pohár života

  Položka č.: 262239

  Vyvolávací cena: 150 CZK (7 €)

  Plánované ukončení: 03. 02. 2022 18:57

  litografie, 9 x 6,5 cm, sign. PD I. Ševčík, 35/60, Antikvariát Dlážděná, studium animovaného filmu na SUPŠ v Bratislavě a Střední průmyslové školy filmové v Čimelicích, člen České unie karikaturistů

  Aktuální cena: 150 CZK (7 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Petr Šmaha

  (1945)

  Postava

  Položka č.: 238065

  Vyvolávací cena: 20 CZK (1 €)

  Plánované ukončení: 03. 02. 2022 18:58

  litografie, 1982, 49 x 38 cm, sign. PD Petr Šmaha 82, 34/45, pokrčený a zašpiněný a natržený papír, Antikvariát Dlážděná, studium ŠUŘ v Brně, žák prof. Jiroudka na AVU v Praze, člen SVU Mánes, sdružení Kontrast, Lipany a Nové sdružení

  Aktuální cena: 20 CZK (1 €)

  Poslední dražitel: ID3**9 Historie příhozu

 • Hana Šuranská

  (1982)

  Maska

  Položka č.: 202009

  Vyvolávací cena: 100 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 03. 02. 2022 18:59

  linoryt, 2008, 35 x 25 cm, sign. PD Hana Šuranská 2008, 8/12, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 100 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Emílie Tomanová

  (1933-1994)

  Loďka

  Položka č.: 262235

  Vyvolávací cena: 200 CZK (9 €)

  Plánované ukončení: 03. 02. 2022 19:00

  lept, 15,6 x 14,7 cm, sign. PD E. Tomanová, Antikvariát Dlážděná, studium u P. Dillingera a Z. Balaše na Státní grafické škole v Praze a grafické speciálky u prof. V. Pukla na AVU, členka SČUG Hollar

  Aktuální cena: 200 CZK (9 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Tondl

  (1893-1980)

  Kytice

  Položka č.: 185514

  Vyvolávací cena: 20 CZK (1 €)

  Plánované ukončení: 03. 02. 2022 19:01

  dřevoryt, 1964, 7,9 x 5,9 cm, sign. PD Karel Tondl, autorský tisk, PF 1965, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty, V. Bukovace, J. Preislera a M. Švabinského na AVU v Praze, studium dějin umění, estetiky a filozofie na FF UK, grafika na Sorboně v Paříži, zakladatel SVU Aleš, člen Societé Nation…

  Aktuální cena: 20 CZK (1 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Daniela Veselá

  V Zábrdí

  Položka č.: 138345

  Vyvolávací cena: 100 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 03. 02. 2022 19:02

  lept, 1969, 15,2 x 26,7 cm, sign. PD Daniela Veselá 1969, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 100 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Olga Vychodilová

  (1949)

  Trubač

  Položka č.: 262241

  Vyvolávací cena: 200 CZK (9 €)

  Plánované ukončení: 03. 02. 2022 19:03

  lept, 9 x 5,9 cm, sign. PD, 88/100, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. Z. Sklenáře a J. Mikuly na VŠUP v Praze, členka SČUG Hollar

  Aktuální cena: 200 CZK (9 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Eugen Weidlich

  (1916-1983)

  Šla Andula pro vodu..

  Položka č.: 221938

  Vyvolávací cena: 150 CZK (7 €)

  Plánované ukončení: 03. 02. 2022 19:04

  litografie, 31,5 x 22,7 cm, sign. PD Weidlich, z druhé strany papíru báseň Šla Andulka pro vodu, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Bendy a A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen tvůrčí skupiny Plakát a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 150 CZK (7 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Ullrych

  (1893-1948)

  Studie na Maltě

  Položka č.: 204858

  Vyvolávací cena: 170 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:02

  tužka, akvarel, papír, 1937, 18,5 x 13 cm, sign. PD B. Ullrych 1937, nalepeno na kartonu, vzadu popsáno, pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 170 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Žena v kroji

  Položka č.: 208764

  Vyvolávací cena: 120 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:04

  dřevoryt, 18,8 x 12 cm, sign. PD, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 120 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Věra Kotasová

  (1939-2019)

  Halena

  Položka č.: 208855

  Vyvolávací cena: 120 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:06

  linoryt, 20 x 17,3 cm, sign. DU V. Kotasová, antiqari.at Radhošťská, žákyně prof. A. Kučery, A. Berana, V. Navrátila, S. Vymětala a F. Bělohlávka na FF UP v Olomouci, členka SČUG Hollar

  Aktuální cena: 120 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Ullrych

  (1893-1948)

  Malíř

  Položka č.: 210456

  Vyvolávací cena: 700 CZK (30 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:08

  kvaš, papír, 43,8 x 29,8 cm, PD razítko: Z pozůstalosti Bohumila Ullrycha, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 700 CZK (30 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Ullrych

  (1893-1948)

  Ženy (konvolut 4 kreseb)

  Položka č.: 215551

  Vyvolávací cena: 600 CZK (25 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:10

  tužka, kvaš, papír, 1926-7, 50,5 x 35,5 cm, sign. Ullrych, nalepeno na kartonu, při okrajích pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 600 CZK (25 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Švengsbír

  (1921-1983)

  Ex libris Adolf Malý

  Položka č.: 217281

  Vyvolávací cena: 50 CZK (3 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:12

  ocelorytina, 3,8 x 2,1 cm, PD značeno v desce JAŠ, na papíře skvrny, antiqari.at Radhošťská, žák prof. A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar, UB a skupiny Grafis

  Aktuální cena: 50 CZK (3 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Pařík

  (1930)

  Kotva

  Položka č.: 217418

  Vyvolávací cena: 90 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:14

  fix, papír, 11 x 8 cm, v dolním okraji lehce natržené, poškození nezasahuje do kresby, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 90 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Pařík

  (1930)

  Pozor blbý pes

  Položka č.: 217426

  Vyvolávací cena: 200 CZK (9 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:16

  černá pastelka na papíře, 21 x 29 cm, skvrny při levém okraji, poškození nezasahuje do kresby, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (9 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Pařík

  (1930)

  Město

  Položka č.: 217454

  Vyvolávací cena: 200 CZK (9 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:18

  fix, papír, 17 x 25 cm, sign. PD J Pařík, hnědá skvrna velikosti 2 x 2 mm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (9 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Pařík

  (1930)

  Postava

  Položka č.: 217455

  Vyvolávací cena: 100 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:20

  fix, papír, 16 x 15 cm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Pařík

  (1930)

  Tři postavy s balénem

  Položka č.: 217456

  Vyvolávací cena: 100 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:22

  fix, papír, 1984, 15 x 24 cm, sign. PD J Pařík 84, u horního okraje skvrna cca 2 x 1 cm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Pařík

  (1930)

  Taxi

  Položka č.: 217459

  Vyvolávací cena: 150 CZK (7 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:24

  fix na papíře, 21 x 28 cm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 150 CZK (7 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Pařík

  (1930)

  Zvláštní tvor

  Položka č.: 217477

  Vyvolávací cena: 50 CZK (3 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:26

  fix, papír, 12 x 8 cm, papír při okrajích pomuchlán, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 50 CZK (3 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • V. Michal

  Mušle

  Položka č.: 217666

  Vyvolávací cena: 90 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:28

  litografie, 15,6 x 7 cm, lehce zažloutlý, při okrajích pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 90 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Světla Hásková

  (1936)

  Stavení v krajině

  Položka č.: 217679

  Vyvolávací cena: 120 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:30

  litografie, 17,3 x 28,5 cm, sign. PD Hásková Světla, č. 20/50, při okrajích pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 120 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jelínek

  Cesta ke vsi

  Položka č.: 217703

  Vyvolávací cena: 120 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:32

  litografie, 16 x 16,7 cm, sign. PD Jelínek, č. 29/110, zažloutlý papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 120 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Konůpek

  (1883-1950)

  Ex libris Jarmila Kabešová

  Položka č.: 217708

  Vyvolávací cena: 90 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:34

  zinkografie, 1943, 9 x 4,8 cm, PU značeno K, antiqari.at Radhošťská, žák prof. Kouly a Schultze na ČVUT v Praze, poté V. Bukovace, M. Pirnera a A. de Pian na AVU v Praze, člen SČUG Hollar a SVU Mánes, spoluzakladatel spolků Sursum a Artěl

  Aktuální cena: 90 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Klíč v davu

  Položka č.: 218163

  Vyvolávací cena: 70 CZK (3 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:36

  linoryt, 7,5 x 17 cm, sigh. DU, v předu popsáno: nečitelné, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 70 CZK (3 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Willem Jacob Rozendaal

  (1899-1971)

  Domorodci

  Položka č.: 218175

  Vyvolávací cena: 150 CZK (7 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:38

  litografie, 11,6 x 8,2 cm, značeno W.J. R., lehce zažloutlý papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 150 CZK (7 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vojtěch Cinybulk

  (1915-1994)

  Kniha Vladislava Kohouta

  Položka č.: 218182

  Vyvolávací cena: 50 CZK (3 €)

  Plánované ukončení: 07. 02. 2022 18:40

  dřevoryt, 10 x 5 cm, sign. PD Cinybulk, vzadu razítko autora, antiqari.at Radhošťská, žák prof. J. Švába na Officina Pragensis, prof. Salcmana na UK v Praze

  Aktuální cena: 50 CZK (3 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Instagram

Facebook