• Raymond Verstraeten

  Exlibris R. Roveda

  Položka č.: 279394

  Vyvolávací cena: 140 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:26

  litografie, 11,1 x 7,5 cm, sign. PD Verstraeten, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 140 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Raymond Verstraeten

  Exlibris R. Verstraeten

  Položka č.: 279395

  Vyvolávací cena: 140 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:28

  litografie, 11,1 x 7,5 cm, sign. PD Verstraeten, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 140 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Raymond Verstraeten

  Exlibris O. Grootaert

  Položka č.: 279396

  Vyvolávací cena: 140 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:30

  litografie, 11,6 x 7,2 cm, sign. PD Verstraeten, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 140 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jana Krejčová

  (1946)

  Exlibris Dr. Ladislav Lamač

  Položka č.: 279397

  Vyvolávací cena: 90 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:32

  linoryt, 1976, 11,8 x 9,6 cm, sign. DU J. Krejčová, č. 83/200, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 90 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jožka Baruch

  (1892-1966)

  Exlibris Lumír Randýsek

  Položka č.: 279398

  Vyvolávací cena: 170 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:34

  dřevoryt, 1951, 13,2 x 9,1 cm, sign. LD JBaruch, Antikvariát Ostrovní, žák prof. F. Kysely a E. Dítěte na VŠUP v Praze, člen Klubu výtvarných umělců Aleš a Koliby

  Aktuální cena: 170 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jožka Baruch

  (1892-1966)

  Exlibris Dr. Miroslav Haša

  Položka č.: 279399

  Vyvolávací cena: 120 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:36

  dřevoryt, 12,2 x 8,2 cm, Antikvariát Ostrovní, žák prof. F. Kysely a E. Dítěte na VŠUP v Praze, člen Klubu výtvarných umělců Aleš a Koliby

  Aktuální cena: 120 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Komárek

  (1928-2002)

  Exlibris Jaroslav Hlava

  Položka č.: 279400

  Vyvolávací cena: 90 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:38

  suchá jehla, 6,2 x 7,4 cm, sign. DU VKomárek, č. 1/50, Antikvariát Ostrovní, žák prof. K. Mináře na AVU v Praze a K. Štipla na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar a SČVU

  Aktuální cena: 90 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Vlodek

  (1907-1996)

  Exlibris Cyril Bláha

  Položka č.: 279402

  Vyvolávací cena: 110 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:40

  suchá jehla, 8 x 11,8 cm, sign. PD L. Vlodek, Antikvariát Ostrovní, studium na Acadamy of Fine Arts v Chicagu, poté žák prof. J. Mařatky a K. Štipla na VŠUP v Praha

  Aktuální cena: 110 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Gerard Gaudaen

  (1927-2003)

  Exlibris

  Položka č.: 279403

  Vyvolávací cena: 140 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:42

  dřevoryt, 9,2 x 9,4 cm, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 140 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Arno Nauman

  (1887-1959)

  Exlibris Jana Fučíka

  Položka č.: 279405

  Vyvolávací cena: 120 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:44

  litografie, 10,2 x 8,1 cm, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského a F. Ženíška na AVU v Praze, člen SČUG Hollar a SVU Mánes

  Aktuální cena: 120 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Elfriede Weidenhaus

  (1931-2023)

  Exlibris Jiří Soukup

  Položka č.: 279406

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:46

  tisk, 6 x 8 cm, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Houra

  (1933-2006)

  Exlibris Libuna

  Položka č.: 279407

  Vyvolávací cena: 110 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:48

  linoryt, 1973, 11,3 x 7,4 cm, sign. DU Houra 73, Antikvariát Ostrovní, studium na VŠUP v Praze, poté žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž, člen SČUG Hollar a skupiny Dialog

  Aktuální cena: 110 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Josef Kašpar

  (1915-1997)

  Exlibris František Nový

  Položka č.: 279408

  Vyvolávací cena: 90 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:50

  lept, 6,8 x 6,2 cm, sign. DU L.J. Kašpar , Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Konůpka na Státní grafické škole v Praze, prof. J. Bendy na UMPRUM, prof V. Nechleby na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 90 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jindřich Mahelka

  (1919-1990)

  Exlibris Oldy Karla

  Položka č.: 279409

  Vyvolávací cena: 70 CZK (3 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:52

  litografie, 10,3 x 8,4 cm, Antikvariát Ostrovní, studium na grafické škole v Pardubicích, žák prof. I. Kulece na Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze, žák prof. V. Pukla a V. Silovského na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 70 CZK (3 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Tesař

  (1924-2008)

  Exlibris Pribyš

  Položka č.: 279410

  Vyvolávací cena: 190 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:54

  linoryt, 10 x 9 cm, sign. PD V. Tesař, č. 65/193, Antikvariát Ostrovní, studium na Státní grafické škole v Praze, žák prof. V. Pukla na AVU, prof. F. Tröstera na AMU, člen SČUG Hollar a skupiny M 57

  Aktuální cena: 190 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Emil Kotrba

  (1912-1983)

  Exlibris W.J. Götz

  Položka č.: 279411

  Vyvolávací cena: 140 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:56

  litografie, 1960, 11,3 x 8,1 cm, sign. PD Emil Kotrba 1960, Antikvariát Ostrovní, žák prof. P. Dillingera a T. F. Šimona na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 140 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Emil Kotrba

  (1912-1983)

  Exlibris Jana a Emil Kotrbovi

  Položka č.: 279412

  Vyvolávací cena: 110 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 16:58

  litografie, 1944, 9 x 7,2 cm, sign. PD Emil Kotrba 1944, Antikvariát Ostrovní, žák prof. P. Dillingera a T. F. Šimona na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 110 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Emil Kotrba

  (1912-1983)

  Exlibris Marta Krátká

  Položka č.: 279413

  Vyvolávací cena: 110 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 17:00

  litografie, 1976, 10,2 x 7,4 cm, sign. PD Emil Kotrba 1976, č. 100/200, Antikvariát Ostrovní, žák prof. P. Dillingera a T. F. Šimona na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 110 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Kračmar

  (1943)

  Exlibris Karel K

  Položka č.: 279416

  Vyvolávací cena: 40 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 17:02

  mědirytina, 1979, 12,6 x 8,4 cm, sign. DU Kračmar 79, č. 3/20, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Houry a J. Brožka na Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem, člen Svazu výtvarných umělců

  Aktuální cena: 40 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Dušan Janoušek

  (1928-1996)

  Exlibris V. Baštinec

  Položka č.: 279417

  Vyvolávací cena: 40 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 17:04

  dřevoryt, 11,1 x 6 cm, sign. DU DJanoušek, Antikvariát Ostrovní, studium na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně u prof. K. Langera, žák prof. E. Nevana na PF UKo v Bratislavě

  Aktuální cena: 40 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vojtěch Cinybulk

  (1915-1994)

  Exlibris Mudr. Rudolf Pribyš

  Položka č.: 279418

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 17:06

  dřevoryt, 10 x 5,5 cm, sign. PD Cinybulk, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Švába na Officina Pragensis, prof. Salcmana na UK v Praze

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Vaic

  (1884-1961)

  Hrad Perštejn

  Položka č.: 279788

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (50 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 17:08

  měkký kryt, 21 x 21 cm, sign. PD Josef Vaic, rám, autorský tisk, Antikvariát Ostrovní, studoval u prof. Neuhause v Amsterodamu, Israelse v Haagu a v Paříži

  Aktuální cena: 1.200 CZK (50 €)

  Poslední dražitel: ID2**2 Historie příhozu

 • František Emler

  (1912-1992)

  Vesnice

  Položka č.: 279789

  Vyvolávací cena: 2.500 CZK (105 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 17:10

  akvarel, papír, 18 x 28,5 cm, sign. LD F. Emler, rám, Antikvariát Ostrovní, žák prof. O. Nejedlého a V. Pukla na AVU v Praze

  Aktuální cena: 2.500 CZK (105 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Hojný

  (1944)

  Rakovnicko

  Položka č.: 279014

  Vyvolávací cena: 500 CZK (21 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 17:12

  tuš, papír, 2004, 30 x 42 cm, sign. PD Hojný, Antikvariát Ostrovní, akademický malíř a grafik, absolvoval VŠUP v ateliéru prof. A. Strnadla. Posledních 20 let pracuje "v poli" - kresby téměř zásadně propojuje s texty.

  Aktuální cena: 500 CZK (21 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Hojný

  (1944)

  Českobrodsko

  Položka č.: 279015

  Vyvolávací cena: 500 CZK (21 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 17:14

  tuš, papír, 2007, 30 x 42 cm, sign. LD Hojný Lad., Antikvariát Ostrovní, akademický malíř a grafik, absolvoval VŠUP v ateliéru prof. A. Strnadla. Posledních 20 let pracuje "v poli" - kresby téměř zásadně propojuje s texty.

  Aktuální cena: 500 CZK (21 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Hojný

  (1944)

  Třemšínský mikroregion

  Položka č.: 279016

  Vyvolávací cena: 500 CZK (21 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 17:16

  tuš, papír, 2004, 30 x 42 cm, sign. LD Hojný Lad., Antikvariát Ostrovní, akademický malíř a grafik, absolvoval VŠUP v ateliéru prof. A. Strnadla. Posledních 20 let pracuje "v poli" - kresby téměř zásadně propojuje s texty.

  Aktuální cena: 500 CZK (21 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Hojný

  (1944)

  Beneševsko

  Položka č.: 279017

  Vyvolávací cena: 500 CZK (21 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 17:18

  tuš, papír, 2005, 30 x 42 cm, sign. PD Hojný Lad., Antikvariát Ostrovní, akademický malíř a grafik, absolvoval VŠUP v ateliéru prof. A. Strnadla. Posledních 20 let pracuje "v poli" - kresby téměř zásadně propojuje s texty.

  Aktuální cena: 500 CZK (21 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Hojný

  (1944)

  Vrátkov

  Položka č.: 279018

  Vyvolávací cena: 500 CZK (21 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 17:20

  tuš, papír, 2007, 30 x 42 cm, sign. LD Hojný Lad., Antikvariát Ostrovní, akademický malíř a grafik, absolvoval VŠUP v ateliéru prof. A. Strnadla. Posledních 20 let pracuje "v poli" - kresby téměř zásadně propojuje s texty.

  Aktuální cena: 500 CZK (21 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Hojný

  (1944)

  Hluboš

  Položka č.: 279019

  Vyvolávací cena: 500 CZK (21 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 17:22

  tuš, papír, 30 x 42 cm, sign. LD Hojný, Antikvariát Ostrovní, akademický malíř a grafik, absolvoval VŠUP v ateliéru prof. A. Strnadla. Posledních 20 let pracuje "v poli" - kresby téměř zásadně propojuje s texty.

  Aktuální cena: 500 CZK (21 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Hojný

  (1944)

  Libenice (Kolínsko)

  Položka č.: 279020

  Vyvolávací cena: 500 CZK (21 €)

  Plánované ukončení: 21. 12. 2023 17:24

  tuš, papír, 2007, 30 x 42 cm, sign. LD Hojný, Antikvariát Ostrovní, akademický malíř a grafik, absolvoval VŠUP v ateliéru prof. A. Strnadla. Posledních 20 let pracuje "v poli" - kresby téměř zásadně propojuje s texty.

  Aktuální cena: 500 CZK (21 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Instagram

Facebook