Miloš Ševčík

(1939-2007)

žák prof. A. Strnadela, J. Nováka, A. Fišárka a A. Pelce na VŠUP, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy; malíř, grafik; zabývá se malbou a volnou i užitou grafikou; původně se věnoval grafickým listům velkých formátů s monumentalizujícími biomorfními tvary, silně ovlivněn pop artem a novou figurací, později také malbě a kresbě meditativního charakteru; z původně zřetelného biomorfního tvarosloví se později vytrácí vazba na realitu a směřuje k volnému tvaru i linii, vznikají bubliny, trojrozměrně rozvíjené myšlenky, motivy chrtů, štvaných lidí a lovců; experimentoval také s prostorovými objekty z průsvitného barevného plexiskla UMAPLEX, v nichž propojil tvar, barvu a světlo; v 70. letech se uchýlil ke kresbě, v 80. letech se opět navrátil k malbě a grafice; v grafice se vyjadřuje jako figuralista; zastoupen ve sbírkách NG, GHMP, ČMVU, PNP v Praze, GBR v Lounech, GMU v Roudnici nad Labem, AJG v Hluboké nad Vltavou, GVU v Litoměřicích, Východočeské galerie v Pardubicích, Západočeské galerie v Plzni, OG Liberec, MU Olomouc, SNG v Bratislavě, Národní galerie v Rio de Janeiru (Brazílie) a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook