Jaromír Stretti-Zamponi

(1882-1959)

zakládající člen SČUG Hollar, člen SVU Mánes; malíř, grafik, ilustrátor; 1912-1913 pobýval v Paříži, do Francie se často vracel; zprvu se věnoval malbě, později se zcela soustředil na volnou kresbu, ilustraci a grafickou tvorbu; větší část grafického díla je vytvořena v akvatintě; zaměřoval se převážně na staropražské motivy, Praha byla jeho celoživotní inspirací; tematicky se vracel i ke staré Paříži a Benátkám; začal vystavovat v době, kdy jeho bratr Viktor Stretti už byl úspěšný, připojil proto ke svému jménu přídomek Zamponi;od roku 1922 se podílel spolu s P. Janákem na přestavbě Černínského paláce (architektonické řešení i úpravy interiérů); 1936 mu byla svěřena vnitřní úprava reprezentačních prostor Pražského hradu, téhož roku byl jmenován členem staveního výboru Pražského hradu; v letech 1937-1948 byl uměleckým expertem v Kanceláři prezidenta republiky; otec Maria Strettiho; zastoupen ve sbírkách NG a GHMP v Praze, MG v Brně, KGVU ve Zlíně, GVU v Ostravě a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Instagram

Facebook