František Drtikol

(1883-1961)

studium na Učebním a výzkumném ústavu pro fotografování v Mnichově, člen SČSVU; fotograf, malíř; nastoupil do učení k bříbramskému fotografovi A. Mattasovi, poté studia v Mnichově; pracoval v různých ateliérech a v letech 1907 - 1909 otevřel v Příbrami vlastní ateliér, který ale neprosperoval; v roce 1910 si otevřel v Praze portrétní ateliér, který byl brzy velmi úspěšný; jeho portréty se těšily velké pozornosti; vedle politiků (T. G. Masaryk, E. Beneš) a dalších osobností (J. Štursa, E. Vojan, A. Jirásek, L. Janáček, R. Thákur, H. Mann, J. Mařatka, M. Švabinský, V. Rada, J. Zrzavý) tvořil také další symbolisticky pojaté volné portréty; ačkoliv byl Drtikol zastáncem ušlechtilých tisků, jejich technologii vyučoval v řadě kurzů, o gumotisku napsal rozsáhlou práci, začal ve dvacátých letech budovat důsledně fotografickou tvorbu; geometrické tvary dekorací místo malovaných pozatí si nechal pro svůj ateliér vyrábět v dílnách Národního divadla; vznikala kolekce fotografií aktů, jimiž se jeho tvorba proslavila; zatímco dříve fotografoval ženy jako symbolické literární postavy, ve snímcích tanečnic a gymnastek oslavoval ideál fyzického zdraví a oduševnělé krásy; výstavní fotografie kopíroval většinou ze skleněných desek formátu 24 x 30 cm, vedle pigmentových tisků tvořil i bromostříbrné kopie; v roce 1928 byl přijat za čestného člena klubu Camera Pictorialists of Los Angeles; v témže roce vyšla v Paříži kniha Drtikolových aktů; 1935 prodal svůj ateliér a začal se plně věnovat malování, józe a východním filozofiím; díla této filozofie překládal z němčiny; jeho malířská tvorba stojí ve stínu fotografického díla; řada maleb se až v poslední době objevuje na aukcích a prodejních výstavách; je to tvorba s prvky secese a symbolismu, hlavně v dílech vzniklých kolem 1. světové války; malířské dílo není ani zdaleka tak početné jako dílo fotografické; v dalším období své tvorby se věnoval složitě interpretovaným symbolickým námětům s vyřezávanými figurkami štíhlých, protáhlých tvarů; prodával dekorativní předměty a svítidla, která sám navrhoval; v roce 1939 věnoval kolem 2000 svých fotografií, dokumenty a korespondenci UPM v Praze; na Státní grafické škole v Praze externě vyučoval 1945 - 1946; je zastoupen ve sbírkách Národního muzea v Praze, GHMP, MG Brno, Museum Ludwig v Kolíně nad Rýnem, Musée National d'Art Moderne Paříž, Stedelijk Museum Amsterodam, Sammlung Fotografia Bank Austria, International Museum of Photography Rochester, University of New Mexico, Albuquerque a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1998)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Instagram

Facebook