(Marie Čermínová) Toyen

(1902-1980)

žákyně prof. E. Dítěte na VŠUP v Praze, členka skupiny Devětsil, SVU Mánes, mezinárodního sdružení Phases, skupiny surrealistů A. Bretona ve Francii a zakládající členka Skupiny surrealistů v Praze; malířka, grafička; přední představitelka surrealistického proudu ve výtvarném umění i v celoevropském kontextu a s J. Štýrským tvůrkyně imaginativní abstraktní malby artificialismu, vyznačující se užitím mimo realitu zasazených objektů a symbolů (vejce, mušle, balvan, krystal, oční bulva, provaz); vlastním jménem Marie Čermínová; od roku 1947 žila v Paříži; ve svých malbách, kresbách a grafikách směřovala od počátečního plošného poetického projevu s exotickými a cirkusovými náměty až k magickému realismu a imaginativní surrealistické tvorbě s erotickým podtextem, reagovala i na aktuální společenské problémy; počáteční tlumené a kouřové barvy a vlasové křivky vystřídaly pastózní nánosy, obrazy ovládly nejrůznější fantazijní předměty, hra světla a stínu; od 1969 postupně doplňuje či nahrazuje lidskou figuru motivy animálními; její tvorba je protknuta symbolikou, tajemstvím, nostalgií, prchavostí; příležitostně ilustrovala knihy konturovými kolorovanými kresbami (knihy V. Nezvala, R. Rollanda, V. Vančury, Ch. Vildraca, A.Le Bruna, surrealistických autorů), vytvářela koláže a exlibris (převážně pro knihy z edice Symposion), s J. Štýrským navrhovala dámské prádlo, různé oděvní doplňky (šály, šátky, kravaty) a knižní obálky pro různá nakladatelství (mj. Z. Srdce, Odeon, Národní tiskárna); 1940 vydala pod názvem Střelnice album dvanácti kreseb s předmluvou K. Teigeho (vyd. F. Borový) a ve 40. letech ilegální album v Edici surrealismu Jen poštolky chčí klidně na desatero a knížku Z kasemat spánku (obě s J. Heislerem); ke 100. výročí jejího narození vyšel ve vydavatelství Torst soubor 21 faksimilií kreseb pod názvem Toyen - jedenadvacet; přispívala, zejména v letech 1938-1940, do časopisu Erotická revue a Edice 69; pro divadelní představení Depeše na kolečkách od V. Nezvala (Osvobozené divadlo, 1928, s J. Štýrským) a Učitel a žák od V. Vančury (ND, 1945) navrhla scény; zastoupena ve sbírkách NG a UPM v Praze, Západočeské galerie v Plzni, GVU v Karlových Varech, GVU v Ostravě, AJG v Hluboké nad Vltavou, GMU v Hradci Králové, Galerie Maeght v Paříži, GVU v Chebu a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2007, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2007)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook