Josef Brož

(1904-1980)

žák prof. A. Hofbauera na UMPRUM v Praze, prof. F. Kupky v Paříži, člen Skupiny 58 a Umělecké besedy; malíř, ilustrátor; zprvu navštěvoval St. odb. školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí; po 1922 nějaký čas pracoval jako řezbář a malíř divadelních výprav; 1938 spolupracoval na výstavě Pražské baroko, dřevořezby pro čs. pavilón na Světové výstavě v New Yorku; 1952 se účastnil soutěže na výzdobu NF Praha; ve svých obrazech se snažil o výraznou barevnost a plastičnost malby (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1998)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook