Jiří Peca

(1952)

žák prof. F. Jiroudka na AVU v Praze; malíř; věnuje se abstraktní, expresivně laděné malířské tvorbě, v níž čerpá jak z přírodních motivů, tak z oblasti citové a civilistní; motivy z ateliérů, Břevnova a městské periferie, laděné v šedomodrých tónech, vystřídaly později motivy zahrad a vinic, tání a květů, měnících se ročních obodbí; malba je monumentálně pojímaná, zachycující často jednoduchou formou prostorovost přírody a její patos, projevují se v ní však i prvky lyrismu jako odkaz Jiroudkovy školy; samostatnou část díla představuje portrétní tvorba (cyklus postav českých básníků a spisovatelů z podnětu Českého literárního fondu) (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2003, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2003)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Instagram

Facebook