Jiří Anderle

(1936)

žák prof. Pelce a V. Silovského, člen SČUG Hollar; malíř, grafik, ilustrátor; v letech 1969 - 1973 asistent Z. Sklenáře a J. Trnky na VŠUP v Praze; jeho počátky ovlivnilo působení v Černém divadle J. Srnce (1961 - 1969), od r. 1966 patří k předním reprezentantům české grafiky v zahraničí; v desítkách grafických a obrazových cyklů vytvořil jedno z nejnaléhavějších a nejpůsobivějších podobenství současného člověka v jeho kontextech mytologických, historických, sociologických (Bez kůže, 1965 - 1967; Perspektivy, 1970 - 1973; Hry, 1974 - 1975; Portrét v čase, 1978 - 1979, Zápisníky, 1980 - 1982; Apokalyptická genetika, 1982 - 1983; Commedia dell' arte, 1985); významný je rovněž cyklus obrazů, kreseb a grafik Iluze a realita (1980 - 1982), využívající dobové fotografie; zúčastnil se kolem dvou set kolektivních výstav v zahraničí, kde byl odměněn třiceti čtyřmi cenami (např. 1981 na Grand Prix Ljubljana); svým imaginativním realismem ovlivnil tvorbu nejméně jedné generace českých grafiků; je zastoupen ve sbírkách NG Praha, Centre Georges Pompidou Paříž, Metropolitan Museum of Modern Art New York, Galerie Uffizi Florencie, Stedelijk Museum Amsterodam aj. (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1998)

SEZNAM AUTORŮ

 • Jiří Anderle

  (1936)

  Bubínek

  Položka č.: 110

  Vyvolávací cena: 250.000 CZK (10.000 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 15:00

  olej, plátno, 1997, 31 x 20 cm, sign. LD Anderle 65/1997, rám, Jiří Anderle je znám především svým obsáhlým grafickým dílem, které se vyznačuje specifickým rukopisem, jenž je založený na mistrném ovládání a kombinování grafických technik. V tématech Jiřího Anderleho dominuje humanistické vidění, pře…

  Aktuální cena: 250.000 CZK (10.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 350 000 - 400 000 CZK

Facebook