Bohumír Matal

(1922-1988)

studium na ŠUŘ v Brně, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SVU Aleš v Brně, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské, SČSVU a tvůrčí skupiny Brno 57; malíř; 1942 nasazen do internačního pracovního tábora v Lohbrücku; po návratu působil ve svobodném povolání; odpočátku projevoval dvojpolárnost svého výtvarného pojetí - smysl pro pevnou konstrukci obrazu postkubistického zaměření a imaginativní sklon; zážitky z tábora posunuly jeho malbu k surrealismu, ke kterému již dříve inklinoval; v období jeho členství ve Skupině 42 (1945 - 1948) pro něj byly charakteristické polointeriérové, poloexteriérové kompozice Balkónů s bicykly, Balkónů s hrdličkou aj. i civilně poetické Šicí stroje; tematicky se vracel k válce (Válka), zabýval se vztahem člověka a moderní techniky a civilizace; jeho stěžejní cyklus Člověk ve městě - město v člověku, měl své pokračování i po rozchodu Skupiny 42 a dlouho zůstával věrný tématům konfrontace člověka s městem nebo strojem, uváděl dosud statické stroje a kola do pohybu v četných obrazech cyklistů; postupně dospěl ke snově zabarvenému civilismu; 1950 - 1955 nesměl vystavovat, ani po jistém uklidnění nebyl přijímán; nepřijal oficiální tvůrčí postupy 50. let, ale zachycoval pocity existenciální úzkosti; v polovině padesátých let maloval portréty, interiéry a zatiší ovlivněné Picassem; koncem 50. a počátkem 60. let dospěl až k nefigurativní malbě, na čas se zaměřil i na zakázky monumentálního charakteru, v nichž stavěl na předchozí, spíše konstruktivně založené tvorbě; od konce 60. let se začal dočasně věnovat informelní, lyrické abstraktní malbě; tehdy dospěl k syntéze svého dosavadního vývoje (cykly Přítomnost člověka, Ptačí herci, Pomníky); hlavním nositelem významu se stala barva; na přelomu 70. a 80. let dochází k dalšímu posunu, kdy se přiblížil geometrické abstrakci (cykly Pády, Vraky, Haraburdí, Vesmírné haraburdí); vytvářel i portréty, zátiší, monumentální práce, věnoval se scénografii i grafice (exlibris); od 1972 žil a tvořil ve mlýně v Prudké u Doubravníku; zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, MG v Brně, Muzea města Brna, SNG v Bratislavě, Státní galerie ve Zlíně, GVU Ostrava, Galerie města Bratislavy, Muzea umění v Olomouci, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2002)

SEZNAM AUTORŮ

 • Bohumír Matal

  (1922-1988)

  Ohňstroj

  Položka č.: 252021

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (48 €)

  Plánované ukončení: 19. 02. 2021 16:22

  tuš, papír, 1965, 30 x 21,9 cm, sign. PD Matal 65, LD viditelné pozůstatky přípisu, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SVU Aleš v Brně a Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a dalších

  Aktuální cena: 1.200 CZK (48 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumír Matal

  (1922-1988)

  Z cyklu Nahý v trní

  Položka č.: 252022

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (48 €)

  Plánované ukončení: 19. 02. 2021 16:23

  serigrafie, 1987, 41,5 x 29,5 cm, sign. PD Matal 87, č. 3/35, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SVU Aleš v Brně a Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a dalších

  Aktuální cena: 1.200 CZK (48 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumír Matal

  (1922-1988)

  PF 1982

  Položka č.: 252023

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 19. 02. 2021 16:24

  fix, papír, 1981, 16,5 x 15,5 cm, sign. PN Matal, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SVU Aleš v Brně a Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a dalších

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook