Mario Stretti

(1910-1960)

žák prof. V. Nechleby a T. F. Šimona na AVU v Praze, člen SČUG Hollar; malíř, kreslíř, grafik; zabýval se převážně kresbou, volnou a užitou grafikou, exlibris, známkovou tvorbou (především se sportovními náměty, získal za ně řadu ocenění); byl portrétistou a ilustrátorem, vycházel z realistické tradice; práce charakterizoval smysl pro pohyb, v grafických listech zachycoval jak velké davové scény, tak práce komorního obsahu; k oblíbeným tematickým okruhům patřily krajinářské záznamy z cest do Itálie a motivy Prahy; vydal jedenáct bibliofilských tisků s grafickými ilustracemi; syn grafika J. Strettiho-Zamponiho; zastoupen ve sbírkách MG v Brně, PNP v Praze a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook