Eduard Světlík

(1903-1970)

studium na Učitelském ústavu v Kroměříži, žák prof. O. Nejedlého na AVU v Praze, prof. J. Zrzavého na PedF UP v Olomouci, člen SVU Aleš; malíř, pedagog; ve volné tvorbě zprvu ztvárňoval krajinu Hané, koncem 30. let do jeho prací vstoupila i městská zátiší a figurální náměty; koncem 50.let minulého století se jeho tvorba dostala do nové polohy, která byla spjata s dobovou atmosférou a společenskými požadavky; v 60. letech se snažil akceptovat nové tendence, které se projevovaly ve výtvarném umění, inspiroval se různými prostředími a situacemi a začal používat nové výrazové prostředky, vycházející z geometrických tendencí (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Instagram

Facebook