František Hudeček

(1909-1990)

žák prof. Kysely na UMPRUM v Praze, člen Umělecké besedy, Skupiny 42, člen SČUG Hollar, Radar a Index; malíř, grafik; v roce 1929 vytvořil figurální nástěnné malby pro kostel v Kyselovicích na Moravě; po předložení svých prací byl přijat W. Nowakem na AVU, ale nedostudoval tam, protože neměl peníze na zápisné; od 1936 se účastnil Zlínských salónů, od 1937 výstav v Divadle E. F. Buriana; 1938 namaloval oponu pro komorní představení Konstantina Biebla v D 38; od mládí se stýkal s Františkem Grossem, východiska jejich tvorby jsou v mnohém blízká; vliv a úspornost kompozice kubismu spolu s uvolněnou imaginací poetismu a surrealismu; 1944 první samostatná výstava v Alšově síni UB v Praze; v jeho tvorbě prolínala fantazie a sen, variace prožitku u námětu Nočního chodce představovala osobitou poetiku, blízkou cílům Skupiny 42; autor směřoval ke geometrickému uspořádání, vyjadřoval se ve srozumitelných znacích, v sérri hlav se forma nadále redukovala až k abstraktnímu pojetí; činný v oblasti užitého umění i známkové tvorby; početná byla jeho ilustrační tvorba; ilustroval ve čtyřicátých letech asi padesát titulů; byly zde početně zastoupeny ilustrace sbírek poezie a také prací členů Skupiny 42; motiv hvězd, hvězdných mužů, ale i postavy-krystalu, jako v případě knihy J. Chalupeckého Smysl moderního umění se objevoval v ilustracích a obálkách knih J. Koláře, J. Kainara ad.; zastoupen v NG Praha, MČVU Praha, AJG Hluboká nad Vltavou, Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, Státní galerii Zlín a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1999)

SEZNAM AUTORŮ

 • František Hudeček

  (1909-1990)

  Horník

  Položka č.: 220182

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 20. 10. 2020 14:29

  dřevoryt, 1949, 13,9 x 8,8 cm, sign. PD F. Hudeček 49, lehce zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Kysely na UMPRUM v Praze, člen Umělecké besedy, Skupiny 42, člen SČUG Hollar, Radar a Index

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook