Jiří Novotný

(1946)

studium na SUPŠ v Praze, žák prof. J. Nováka, F. Muziky a M. Hegara na VŠUP tamtéž, člen Asociace užité grafiky; malíř, grafik; věnuje se malbě, užité grafice a časopisecké ilustraci; zúčastňoval se Salonů pražských výtvarníků (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2002)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook