Miroslav Šnajdr

(1938)

soukromé studium u Františka Šnajdra, člen Spolku olomouckých výtvarníků, Umělecké besedy a TT klubu; malíř, kreslíř, grafik, hudebník; počátky malby v 60. letech jsou spjaty s figurální spirituální malbou, portréty (do 1963) a s informelem (obrazy zdí s transkribovanými dětskými čmáranicemi, znaky a nápisy - Tabule); politické události v roce 1968 se v jeho dílech odrazily změnou námětu (Ukřižování) a orientací zpět na figurální malbu; v letech 1969 - 1976 parafrázoval díla renesančních a velkých mistrů jako Rembrandt, El Greco, M. Chagall, E. Filla a jiných; zabýval se skladbou malířských gest a zásahů, inspiraci čerpal z hudby; technikou enkaustiky vznikala v 70. letech expresivní zátiší se zeleninou; expresivní barevnost později vystřídaly černé a bílé figurativní i nefigurativní kresby, jež vyústily ve velkém nefigurativním cyklu jemně barevných odstínů, tvořených barevnými pastelkami, tužkou či koláží; od poloviny 80. let se již plně orientuje na téma barevné hmoty, přechází k dotykové malbě (rukama roztíral mastnou hmotu na režném plátně nebo dřevěné desce); zastoupen ve sbírkách AJG v Hluboké nad Vltavou, MG v Brně, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, MU v Olomouci, GVU v Ostravě, Galerie Benedet Oviedo (Španělsko), Musik department the University of Sydney, Staatliche Kunstsammlungen Drážďany, Galerie Facchetti Paříž a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook