Otakar Číla

(1894-1977)

Žil a pracoval v Praze-Vršovicích a v Nové Pace. Vyučil se v N. Pace malířem obrazů u ak.mal. Josefa Mühla, studoval na Akademii výtvar. umění v Praze (1913-1914, dokončil po návratu z války 1920-1925 – portrétní speciálka V. Nechleby). V r. 1915 přešel z rakouské armády do ruského zajetí, 1917 vstoupil do srbských legií. Pro nemoc byl zproštěn služby a vyučoval kreslení na soukromé škole v Dněpropetrovsku. V r. 1919 byl převelen k typografickému odd. čs. generálního štábu v Irkutsku, zde navrhl poštovní známky čs. legií v Rusku a bankovky Kolčakovy vlády. V r. 1920 byl služebně vyslán do Číny a Indie, ilustroval časopis Times of India, vrátil se s hodností nadporučíka a pokračoval ve studiu. Po absolutoriu v r. 1925 podnikl studijní cestu do Albanie, kde mj. portrétoval budoucího krále a navrhl podobu státního vyznamenání. Po návratu do Nové Paky maloval především obrazy přírody a zvěře, ve kterých dosáhl značné dovednosti a mnohá ocenění. Za okupace byl členem odbojové skupiny Obrana národa, v květnu 1945 okr. velitelem v N. Pace. R. 1949 byl zatčen a ve vykonstruovaném politickém procesu (v souvislosti s hradeckou odbojovou skupinou napojenou na JUDr. Miladu Horákovou) odsouzen na 20 let. Ve vězení portrétoval politické spoluvězně. R. 1958 byl ze zdravotních důvodů podmínečně propuštěn. V r. 1990 plně rehabilitován, 1998 in memoriam jmenován Čestným občanem N. Paky. Jarmila Štogrová

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook