Karel Hruška

(1930)

žák prof. F. Muziky na VŠUP v Praze, prof. F. Tröstera na DAMU tamtéž, člen SČUG Hollar; grafik, ilustrátor; věnoval se volné grafice, zejména dřevorytu a dřevořezu, ilustraci, grafice bankovek a známkové tvorbě; v rané tvorbě se věnoval často tematice hudby jazzové oblasti, v grafických listech byla zřetelná stopa exprese; první samostatnou výstavu měl 1959 v Galerii mladých se sochařem Jíravou, další 1961 v galerii Fronta; z jeho prací je cyklus dřevorytů Válka (1957), dva shakespearovské cykly (1956 - 1958); dřevořezy mu dávaly možnost vyjadřovat se expresivně, dramaticky, v nápadném plošném řešení pevné kresby se silným černým obrysem; mimo uvedené cykly vytvořil řadu děl z oblasti hudby, zejména jazzové, dále řadu grafických listů s tematikou sportu, zvláště kopané; ilustroval více než šedesát knih (H. de Balzac: Evženie Grandetová, K. Simonov: Verše, E. Bronteová: Na větrné hůrce, J. Wolker: Zasvěcování srdce ad.); upravoval bibliofilské tisky a podobně; účastnil se mnoha přehlídek české grafiky doma i v zahraničí; je zastoupen ve sbírkách NG Praha, Národního muzea ve Stockholmu, Muzea v Nörrkepingu, galerií v Bochumi, Leinfeldenu a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1999)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook